Bazen vinden zichzelf top, werknemers denken daar anders over

De meeste bazen hanteren een mensgerichte of situationele leiderschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl is het geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen aan de eigen medewerkers. De medewerkers herkennen wel de aandacht voor de ‘mens’ binnen de organisatie, maar vinden hun baas minder mensgericht dan de bazen zelf (36% tegen 47%). En daar waar de bazen zichzelf gemiddeld waarderen met een 7,6, geven de medewerkers hen toch een significant lager cijfer: 6,8.

Toch is het slechts een minderheid die niet zo blij is met de stijl van leidinggeven van de baas. Zo zegt twee derde tevreden of zeer tevreden te zijn hierover in het Nederlandse Nationaal Leiderschap Onderzoek 2015.

Jonge of oudere baas?

De leeftijd van de baas heeft ook een invloed, zo vindt de helft van de medewerkers. Jonge bazen zijn in hun ogen meer bezig met hun carrière dan met hun medewerkers. Van de bazen zelf is ruim een derde die mening toegedaan. 39% van de medewerkers heeft liever een oudere leidinggevende dan een jongere, maar dat geldt voor slechts 17% van de bazen. En worden jongere leiders wel aanvaard? Medewerkers (17%) denken vaker van niet dan de bazen zelf  (9%).

Man of vrouw?

Het verschil tussen mannen en vrouwen als leider is dan weer geen groot issue. Van de medewerkers heeft slechts 18% liever een mannelijke leidinggevende dan een vrouwelijke. Er is een kleine groep (14%) die aangeeft dat ze een jonge, vrouwelijke leidinggevende niet tolereren. Slechts 6% van de leiders is die mening toegedaan.

Een meerderheid bij de leiders (58%) en werknemers (60%) vindt dat er meer vrouwen in leidinggevende posities moeten komen. Het percentage moet van 30% nu naar 50%, aangezien dat een betere afspiegeling vormt van het medewerkersbestand. Positieve discriminatie of de invoering van een verplicht quotum krijgen geen steun: de kwaliteit van de man of vrouw moet doorslaggevend zijn.

Buiten werktijd bereikbaar zijn

Slechts een kwart van de leiders verwacht dat hun medewerkers ook buiten de werktijd bereikbaar zijn en bijvoorbeeld hun e-mail checken. In de interviews hebben de leiders het over “de eigen verantwoordelijkheid”, maar dit laat ruimte over voor interpretatie. Ze verwachten dat medewerkers bereikbaar zijn en hun e-mail checken indien nodig, maar benadrukken wel het belang van een goede werk-privébalans.

Het Nederlandse Nationaal Leiderschap Onderzoek 2015 bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het kwantitatieve onderzoek is gehouden onder 332 leiders en 100 werknemers. Daarnaast zijn er 10 leiders geïnterviewd.

Bron: PW De Gids (pwdegids.nl)


Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.