Bedienden krijgen 250 euro extra loon in 2016

Dit artikel is exclusief voor leden

Vanaf juni 2016 krijgen zo’n 450.000 bedienden jaarlijks een geïndexeerde brutopremie van 250 euro. Deze premie zal jaarlijks uitbetaald worden op basis van de prestaties van de voorafgaande 12 maanden en wordt ook geïndexeerd vanaf 2017.

Dit extraatje is het gevolg van het sociaal akkoord 2015-2016 voor het aanvullend paritair comité voor bedienden (pc 200). Dat paritair comité 200 vervangt sinds 1 april 2015 het paritair comité 218, en omvat 54.000 ondernemingen, die samen zo’n 450.000 bedienden tewerkstellen in meer dan 30 diverse sectoren in de industrie, bouw, handel en diensten.

Vervangbaar door gelijkwaardig voordeel

De vakbonden opteerden voor een forfaitaire premie: dat is voor lagere lonen interessanter dan wanneer de loonsverhoging zou uitgedrukt geweest zijn in een percentage.

“Het akkoord blijft binnen de lijnen van de voorziene maximale marge voor de loonkostenontwikkeling”, aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt. “We rekenen nu op de broodnodige sociale rust die de betrokken ondernemingen nodig hebben om voluit te kunnen gaan voor economisch herstel en de daaruit voortvloeiende tewerkstelling.”

De ondernemingen mogen deze premie vervangen door een gelijkwaardig voordeel. Dat voordeel kan allerlei vormen aannemen: een verhoging van het loon en/of de toekenning van andere bruto- of nettovoordelen. Als dit gebeurt in een vorm waarop geen sociale-zekerheidsbijdragen dienen betaald te worden (bijvoorbeeld de invoering of verhoging van maaltijdcheques), moet het voordeel gelijk zijn aan 250 euro verhoogd met patronale RSZ of 33 procent.

Clausule van sociale vrede

Deelsectoren met een sectorale pensioenregeling voor arbeiders kunnen de jaarlijkse premie gebruiken voor de financiering van een sectoraal aanvullend pensioen voor hun bedienden. Hierbij wordt vooral naar de sector van de bouw gekeken. Dat moet dan wel gebeuren via een cao, af te sluiten vóór eind oktober.

In het sociaal akkoord 2015-2016 werden ook maatregelen in verband met het recht op tijdskrediet en enkele eindeloopbaanmaatregelen (SWT en landingsbanen) vastgelegd. Het akkoord bevat ook een clausule van sociale vrede, waardoor bijkomende eisen op het vlak van het paritair comité en van de onderneming worden uitgesloten.

Bron: Jobat (jobat.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.