Bedrijfssluitingen jagen werkloosheidscijfers de hoogte in

Arbeidsmarkt
Vlaanderen telde eind januari 198.770 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Onder hen waren er 150.097 werkzoekenden met een uitkering (UVW’s). In vergelijking met de vorige maand steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden met 3572 of 1,8%. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden groeide met 5893 of 4,1% en het aantal jongeren in wachttijd daalde met 2043 of 10%.
Op jaarbasis groeide het aantal Vlaamse werkzoekenden met 17.630 of 9,7%. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden steeg in één jaar tijd met 17.424 of 13,1% tot 150.097. Het aantal jongeren in wachttijd steeg met 2836 of 18,3% tot 18.308.
De werkloosheidsgraad – de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking – bereikte in januari 2003 7,47% (tegen 6,82% begin 2002). De mannelijke werkloosheidsgraad bedroeg 6,23%, de vrouwelijke 9,10%. De toename is procentueel het hoogst in de regio’s Sint-Niklaas, Mechelen, Hasselt en Aalst-Oudenaarde.
De kortdurende werkloosheid (minder dan één jaar) steeg op jaarbasis met 10,9% of 12.809 werkzoekenden. De groep die één tot twee jaar werkzoekend is, groeide met 31,6% (of 7782 werkzoekenden). Alleen de groep langdurig werklozen (langer dan twee jaar) daalde. Voor de rest deelden alle categorieën – jongeren en ouderen, hoger en lager geschoolden – in de klappen.
De VDAB ontving in 2002 (januari tot eind december) 218.699 vacatures, waarvan 78,7% werd ingevuld. Ter vergelijking: in 2001 ontving de VDAB 205.624 vacatures. Toen werd 77,2% van de vacatures ingevuld.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.