Bedrijfssluitingen jagen werkloosheidscijfers de hoogte in

Arbeidsmarkt
Vlaanderen telde eind januari 198.770 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Onder hen waren er 150.097 werkzoekenden met een uitkering (UVW’s). In vergelijking met de vorige maand steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden met 3572 of 1,8%. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden groeide met 5893 of 4,1% en het aantal jongeren in wachttijd daalde met 2043 of 10%.
Op jaarbasis groeide het aantal Vlaamse werkzoekenden met 17.630 of 9,7%. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden steeg in één jaar tijd met 17.424 of 13,1% tot 150.097. Het aantal jongeren in wachttijd steeg met 2836 of 18,3% tot 18.308.
De werkloosheidsgraad – de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking – bereikte in januari 2003 7,47% (tegen 6,82% begin 2002). De mannelijke werkloosheidsgraad bedroeg 6,23%, de vrouwelijke 9,10%. De toename is procentueel het hoogst in de regio’s Sint-Niklaas, Mechelen, Hasselt en Aalst-Oudenaarde.
De kortdurende werkloosheid (minder dan één jaar) steeg op jaarbasis met 10,9% of 12.809 werkzoekenden. De groep die één tot twee jaar werkzoekend is, groeide met 31,6% (of 7782 werkzoekenden). Alleen de groep langdurig werklozen (langer dan twee jaar) daalde. Voor de rest deelden alle categorieën – jongeren en ouderen, hoger en lager geschoolden – in de klappen.
De VDAB ontving in 2002 (januari tot eind december) 218.699 vacatures, waarvan 78,7% werd ingevuld. Ter vergelijking: in 2001 ontving de VDAB 205.624 vacatures. Toen werd 77,2% van de vacatures ingevuld.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.