Bedrijfswagen steeds meer onder vuur

Aanleiding is het pleidooi van politicoloog Dave Sinardet voor de omzetting van het fiscale voordeel op bedrijfswagens in een daling van de lasten op arbeid. Gekende economen als Michel Maus en Paul De Grauwe hebben de petitie al ondertekend.

De petitie pleit voor een afbouw van de fiscale gunstregeling van bedrijfswagens. De inkomsten moeten integraal gebruikt worden voor een verlaging van de lasten op arbeid. Ook moet de overheid een performant openbaar vervoer waarborgen. “Op die manier kan de afbouw van de gunstregeling voor bedrijfswagens deel uitmaken van de belastinghervorming, die de federale regering voorbereidt”, vertelt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

De initiatiefnemers benadrukken dat ze zich niet richten tegen dienstwagens, dat zijn bedrijfswagens die werknemers nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Wel neemt de petitie salariswagens op de korrel. Dat is de wagen die als onderdeel van het loonpakket ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, ook voor privéverplaatsingen.

 

Benelux Unie
ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.