Bedrijven leunen zwaar op bonussen bij fusies en overnames

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenFlexibiliteitHerstructureringIncentivesLeiderschap en CoachingLoonLoonkostenLoopbaanMotivatie
Dat blijkt uit de ‘Mercer Survey of M&A Retention and Transaction Programs’. Het consultancybedrijf onderzocht de populariteit van twee specifieke bonussen voor het vasthouden van belangrijk talent, namelijk retentie- en transactiebonussen. Retentiebonussen, ontworpen om medewerkers vast te houden tijdens of na het sluiten van een fusie/overname/verkoop, worden het vaakst ingezet. Transactiebonussen, die medewerkers belonen voor het werk dat ze gedurende de deal hebben verricht, zijn minder populair.

Retentiebonus

Van de bedrijven die een retentieprogramma instellen om het senior en hoger management te behouden, richt 70 procent zich op personeel dat een sleutelrol bekleedt op de lange termijn. Slechts 53 procent opent een dergelijk programma ook voor management dat verantwoordelijk is voor het succes van de deal op korte termijn.

De populariteit van retentieprogramma’s is nog groter onder bedrijven die over de grenzen heen fuseren. Daar geldt dat 80 procent van het management die een sleutelrol vervult voor het lange-termijnsucces in zo’n programma wordt opgenomen, tegenover 60 procent van de medewerkers die op korte termijn bepalend zijn voor het slagen van de transactie.

Uit het onderzoek blijkt dat in bijna twee derde (62 procent) van de afgeronde fusies, overnames of afsplitsingen in de afgelopen drie jaar gebruik werd gemaakt van een retentieprogramma. Over het algemeen gaan bedrijven al vroeg in het due diligence proces na of een retentieprogramma nodig is. Ze beoordelen wie eraan mag deelnemen naarmate het sluiten van de deal dichterbij komt.

Het soort retentieprogramma dat ze gebruiken, hangt voornamelijk af van het soort transactie. Zo is de kans dat bedrijven een retentiebonus instellen groter wanneer ze betrokken zijn bij een overname dan bij een afsplitsing. Meer dan de helft (57 procent) van de bedrijven gaf aan dat hun retentieprogramma altijd open staat voor mensen als ze op lange termijn bepalend zijn voor het succes van de overname.

In het geval van verkoop of afstoting is er maar in 44 procent van de gevallen ruimte voor personen met een sleutelfunctie. Het gebruik van retentieprogramma’s verschilt bovendien van land tot land. Uit het onderzoek blijkt dat Amerikaanse en Canadese bedrijven een hoger percentage van het salaris als bonus uitkeren dan hun evenknieën in Europa en Zuidoost-Azië.

Transactiebonussen

Transactiebonussen worden over het algemeen uitgekeerd aan CEO’s, hoger management en leden van het transactieteam. 42 procent van het hogere management (exclusief de CEO) wordt hiervoor benaderd. Uit het onderzoek blijkt verder dat in een derde van de fusies, overnames of afstotingen transactiebonussen worden uitgekeerd aan leden van het dealteam. Iets minder (31 procent) keert ze uit aan de CEO. Overige medewerkers komen meestal niet in aanmerking voor een transactiebonus.

CEO’s en senior management in Europa en Zuidoost-Azië krijgen vaker transactiebonussen dan hun collega’s in de VS en Canada. Europese bedrijven bieden bovendien ook leden van het transactieteam een bonus aan, waar dat in Zuidoost-Azië niet het geval is.

Hoewel leden van de transactieteams in Europa en de VS een ongeveer even hoog percentage van hun salaris als transactiebonussen ontvangen, is er een groot verschil in hoogte voor de bonus voor CEO’s en senior management. Dat is in Europa namelijk aanzienlijk lager dan in de VS. Verder blijkt dat de toegezegde bonus pas uitgekeerd wordt wanneer de deal daadwerkelijk wordt afgesloten.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.