Bedrijven missen opportuniteiten om verzuimkosten te vermijden

Absenteïsme kost ondernemingen handenvol geld: lang én kort verzuim samen kost een Belgische organisatie gemiddeld 2,6 procent van de totale loonkosten. Werkgevers kijken niet alleen aan tegen aanzienlijke directe kosten (het gewaarborgd loon, verzekeringen en RSZ), maar ook de indirecte kosten (zoals vervangingen, overuren, productie- of kwaliteitsverlies) jagen de kosten omhoog.

Structurele aanpak noodzakelijk

Toch lijken heel wat organisaties verzuim eerder passief te ondergaan, zo blijkt uit onderzoek van Mensura. Enkele opmerkelijke bevindingen:

  • Meer dan de helft van de bedrijven (55 procent) kent het verzuimpercentage binnen de onderneming niet.
  • Slechts 1 op de 3 (34 procent) heeft procedures en afspraken rond verzuim vastgelegd.
  • 2 op de 3 bedrijven (62 procent) bieden nooit mogelijkheden tot aangepast werk aan.
  • 40 procent van de organisaties met een beleid rond preventie en bescherming op het werk koppelen dat aan het verzuimbeleid.

Inspraak als belangrijke factor

3 op de 4 werknemers krijgen waardering van hun leidinggevende, maar effectieve steun wordt slechts bij een kleine 60 procent ervaren. Hoewel werknemers aangeven inspraak in de organisatie van het werk en in het beleid belangrijk te vinden, blijkt minder dan de helft zelf het werk te kunnen indelen (48 procent) of het werktempo te bepalen (42 procent).

De resultaten voor stressbeleving op de werkvloer zijn bovendien allerminst positief. Meer dan de helft van de werknemers (55 procent) geeft aan matig of zeer gestresseerd te zijn door het werk. Bijna 1 op de 4 (23 procent) geeft aan nooit of soms niet gezond te kunnen omgaan met het stressniveau. 78 procent stelt dan weer dat het werk soms of vaak mentaal belastend is.

Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura: “De werkomstandigheden en de factoren die de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers beïnvloeden, hebben een rechtstreekse impact op de verzuimcijfers. Zeker in de aanpak van stress, de voedingsbodem van burn-out, is er nog werk aan de winkel. Dat nog niet de helft van de Belgische ondernemingen beleidsmatig de logische koppeling maakt tussen preventie en absenteïsme, toont aan dat er nog veel ruimte tot verbetering mogelijk is.”

Lees de whitepaper op https://www.mensura.be/nl/verzuim-vermijden/verzuim-op-het-werk

 

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.