Beleidswijziging Solvus leidt tot winst

De totale bedrijfsopbrengsten van Solvus zijn eigenlijk maar gestegen met 1,0% tot 1,46 miljard euro. De ‘organische groei’ van de bedrijfsopbrengsten (4,2%) houdt de cijfers van diensten- en consultancybureau Schoevers en van IT-bedrijf Bureau van Dijk Computer Services buiten beschouwing. Deze Solvus-dochters werden in 2004 verkocht.
De afstoting van Bureau van Dijk leidde binnen de afdeling Detachering & Projecten tot een daling van de omzet met 16,8%. De verkoop buiten beschouwing gelaten, stijgt de omzet hier met 2,3%. Beaver ITServices (IT-detachering) groeide met 10%, Innotiv zag de omzet dalen met 18,2%. Sinds eind 2004 vertoont Innotiv opnieuw groei.
Binnen Diensten & Consultancy leidde de verkoop van Schoevers tot een daling van de omzet met 65,3%. Los van die verkoop is er sprake van een groei met bijna 60%. HR-consultant en rekruterings- en selectiebureau Accea (het voormalige Creyf’s Select) kende een bevredigende groei. Outplacementspecialist ADV Consult beleefde een iets zwakker jaar.
De algemene uitzendarbeid (Creyf’s) groeide met 3,3%. In België steeg de omzet met 11,4% en werd een substantieel hogere bruto marge gerealiseerd. Ook in Italië (9,6%), Spanje (8,8%) en Frankrijk (5,2%) nam de omzet toe. Nederland, Duitsland en Luxemburg hadden het moeilijker. In Nederland lag de klemtoon op kostenreducties, operationele verbeteringen en managementwissels. De aandacht is nu opnieuw op de klant gericht: in het laatste kwartaal steeg de omzet met 5% (in eerste kwartaal was een daling met 29%). In Duitsland kende Creyf’s een moeilijke start maar het haalde er tegen het jaareinde grote klantencontracten binnen. De gespecialiseerde uitzendarbeid kende de sterkste groei, met 6,9%. Express Medical, Financial Forces, HR Forces, Legal Forces en het Nederlandse Content behaalden gunstige omzet, bruto marge en bedrijfsresultaten.
In zijn Master Plan 2005 wil de Solvus Group een ondernemingsgerichte managementstructuur uitbouwen, een strak financieel kader opleggen en geïntegreerde HR-diensten aanbieden via sterke internationale en lokale merken. Door diversificatie en segmentatie streeft Solvus in de verschillende landen naar duurzame, winstgevende groei.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.