Belgen hebben relatief weinig vakantie

Strategie
Het gemiddelde aantal vrije dagen over de gehele Europese Unie bedraagt 34 (vakantie plus wettelijke feestdagen). De uitschieters zijn enerzijds Finland (39 dagen) en anderzijds Nederland en het Verenigd Koninkrijk (28 dagen). De berekening werd gemaakt voor werknemers met tien jaar dienst, in een vijfdagenweek. Mercer stelde vast dat er in de EU 50 verschillende wettelijke vakantiedagen bestaan, waarvan de meeste gebonden zijn aan één of een paar landen. Er wordt wel eens gevraagd naar een harmonisatie, maar gezien de sterke verankering van de feestdagen in de lokale geschiedenis en cultuur kan die nog lang op zich laten wachten. (bron: www.mercerhr.com)
ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.