Belgen willen nog altijd massaal in juli en begin augustus op vakantie

Naast de zomervakantie tekenen ook de kerstvakantie en, weliswaar in veel mindere mate, de paasvakantie zich af in de grafieken van HR-dienstverlener Acerta over het opnemen van vakantiedagen. De schoolvakanties en het professionele leven, ze blijven dus met elkaar verbonden.

Het hebben van kinderen speelt daar uiteraard een rol. En als de scholen dicht zijn, gaan ook veel andere activiteiten op een laag pitje: de sportlessen, theater, … En dat de zomermaanden populaire maanden zijn om vakantie te nemen, heeft wellicht ook gewoon te maken met het weer: de lange zomerdagen, daar wil iedereen van profiteren. Vanaf 15 augustus trekt alles zich weer stilaan op gang.

Collectieve vakantie of continuïteit?

Sommige bedrijven – meestal in de productie – houden in de zomermaanden een periode van collectieve vakantie. Maar bij andere bedrijven is het wel de bedoeling dat ook tijdens de traditionele vakantiemaanden de continuïteit verzekerd blijft. Dus kan niet iedereen tegelijk met vakantie.

Een koninklijk besluit van 1971 stelt voor om voorrang te geven aan ouders met schoolgaande kinderen. Maar wat dan met een kinderloze werknemer wiens partner zich moet houden aan de collectieve vakantie? Daarom raadt Acerta bedrijven aan om zich intern te organiseren en die regeling zelfs in het arbeidsreglement op te nemen.

Duidelijke afspraken

Het is goed om vooraf vast te stellen welke functies best niet gelijk vakantie nemen en/of hoeveel mensen er op een afdeling minstens aanwezig moeten blijven. Redelijkheid is daarbij geboden: met vijf technici kan een werkgever niet eisen dat er altijd vier aanwezig zijn.

Verschillende criteria kunnen daarna de prioriteiten vastleggen. Mensen met kinderen kiezen eerst, of werken met een beurtrol, en anciënniteit kan een criterium zijn. De werkgever kan de werknemer daarin wel best erkennen én de afspraken daarna duidelijk communiceren, dan lukt het wel. Dat moet ook, want iedereen moet vakantie kunnen nemen, het minimum is één volledige week.

Spaarzame start

Januari, waar je toch nog een restant van de kerstvakantie zou verwachten, scoort het laagste van alle maanden, met ongeveer 2 procent vakantiedagen van alle werkdagen. Werknemers willen niet meteen hun voorraad vakantiedagen verkleinen. Dat zou de opvallende piek in december mee kunnen verklaren, niet alleen door de schoolvakantie, maar ook doordat werknemers dan hun saldo aan dagen opnemen, komen we daar aan rond de 11 procent.

Geen verschillen (behalve in Brussel)

Verder valt vooral op hoe gelijk de grafieken zijn. Of we nu de vakantiepercentages bekijken per sector, per regio, bij mannen en vrouwen, … De grafieken zien er opvallend hetzelfde uit, met een piek in juli of met een iets stompere top in augustus. Eén grafiek toont de laatste jaren een afwijking: wie in Brussel werkt, plant zijn zomervakantie net iets later zo te zien, daar piekt augustus (26 procent) boven juli (17 procent).

Hoe meer vakantie, hoe gespreider

Vergelijken we bedrijven en de vakantiegraad, dan blijkt dat met de toename van het aantal werknemers ook het percentage vakantie stijgt. In grote bedrijven blijken werknemers iets meer vakantie te hebben dan in kleine. Anciënniteitsvakantie, ADV-dagen, … het is in cao’s geregeld. Doen grote bedrijven al eens meer dan het strikte minimum of heeft dit te maken met anciënniteit? Meer vakantie wordt blijkbaar graag opgenomen buiten en bovenop de populaire piekmaanden. Dat de vakantiepercentages daar stijgen, kan met de populariteit van de zomervakantie bij álle werknemers te maken hebben.

En vergelijken we ten slotte de percentages vakantie van mannen en vrouwen, dan blijken de mannen meer vakantie te nemen en dat doen ze blijkbaar vooral in juli en december.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.