België heeft nog steeds hoogste loonkost van Oeso-zone

In heel wat westerse industrielanden zijn de fiscale en parafiscale druk op het inkomen uit arbeid de voorbije twee jaar gedaald. België behoort echter tot de groep landen waar de belastingen en socialezekerheidsbijdragen zwaarder zijn gaan wegen; zij leggen beslag op 41 procent van het brutoloon van de gemiddelde Belgische werknemer. Alleen in Denemarken zijn de werknemers nog slechter af. Worden ook de bijdragen meegerekend die de werkgevers betalen voor de sociale zekerheid, dan is België koploper in de Oeso-zone. Van de loonkosten die de werkgever betaalt, houdt de werknemer netto minder dan de helft over. Ongeveer 55 procent gaat naar de fiscus en de sociale zekerheid.
Een en ander betekent niet dat de Belgische werknemer netto minder goed af is. Maar de zware fiscale en parafiscale druk betekent wel dat de loonkosten in België de hoogste zijn van de Oeso-zone.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.