België is enige land in Europa dat uitzendarbeid in de openbare sector verhindert

ArbeidsmarktArbeidsrechtFlexibiliteitInstroomInterimOverlegorganen
Sinds 22 juni 2010 blijkt België het enige land in Europa dat geen uitzendarbeid toelaat in de openbare sector. Spanje, de andere uitzondering in Europa, heeft immers een wet goedgekeurd ter hervorming van zijn arbeidsmarkt, waardoor de openbare sector daar voortaan uitzendarbeid mag inzetten. Federgon roept de volgende regering op om snel een duidelijk wettelijk kader goed te keuren, waardoor uitzendarbeid in de openbare sector toegelaten wordt.

Op dit ogenblik mogen de overheidsdiensten in België uitzendarbeid enkel inzetten om afwezig contractueel personeel te vervangen. Er mogen dus geen uitzendkrachten werken ter vervanging van statutair personeel, noch bij een tijdelijke vermeerdering van het werk. De beperking die wordt opgelegd inzake uitzendarbeid heeft geen enkele zin in een land dat kwalitatief hoogstaande diensten wil verlenen aan zijn burgers en ondernemingen. Net als de privé-bedrijven, moeten de overheidsdiensten snel kunnen reageren op de noden van hun klanten, pleit Federgon.

Uit een enquête die in 2008 door Federgon werd gehouden is overigens gebleken dat de openbare sector steeds vaker een beroep doet op uitzendkrachten, op verschillende bevoegdheidsniveaus en voor zeer uiteenlopende functies.

Anderzijds herinnert Federgon eraan dat een Europese richtlijn betreffende uitzendarbeid, goedgekeurd in 2008, de lidstaten opdraagt om ongerechtvaardigde beperkingen inzake uitzendarbeid te schrappen. België moet deze richtlijn vóór einde 2011 omzetten.

Federgon vraagt de volgende regering dus met aandrang een einde te maken aan de huidige hypocrisie en de regelgeving aan te passen aan de noden van de overheidsdiensten en aan de realiteit op het terrein.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.