België verloor 8.000 arbeidsplaatsen in 2002

Arbeidsmarkt
Vooral de industrie schrapte veel banen vorig jaar. In de verwerkende nijverheid daalde het aantal werknemers met 19.000. In de dienstensector groeide het aantal loontrekkenden met 17.000 dankzij de bedrijfstakken overheid, onderwijs en andere diensten. De verloning van de werknemers steeg ondanks de daling van de werkgelegenheid met 3,9% tot 138,6 miljard euro. De Belgische economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3%. Dat is iets meer dan verwacht. Over het gehele jaar 2002 groeide het BBP zoals verwacht met 0,7%. De lage economische groei was hoofdzakelijk te wijten aan de zwakke internationale conjunctuur. De toegevoegde waarde van de dienstensector groeide met amper 0,2%. De activiteit van de informaticadiensten viel terug na de spectaculaire groei van de voorbije jaren, de luchtvaartsector werd getroffen door het faillissement van Sabena en de financiële sector ondervond de gevolgen van de herstructureringen en de dalende beurskoersen. De activiteit van de landbouwsector klom met 14,7% dankzij de overvloedige graan- en fruitoogst en de productiestijging in de rundveesector. De uitvoer van goederen en diensten daalde met 0,4%. Het is van 1980 geleden dat de export nog daalde. De overheid ondersteunde de economische groei door haar consumptie met 1,6% en haar investeringen met 14,3% op te voeren.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.