Belgische arbeidsmarkt nog niet hersteld van crisis

De HR-dienstverlener PwC Saratoga heeft de resultaten bekend gemaakt van zijn rapport ‘Belgian Key Trends in Human Capital’. Om de twee jaar doet het bedrijf een onderzoek naar wereldwijde trends op het gebied van menselijk kapitaal. De testgroep voor dit longitudinaal (2006-2013) onderzoek bestond uit 594 middelgrote tot grote Belgische bedrijven van meer dan 250 werknemers uit acht verschillende sectoren: chemie, communicatie & media, techniek & verwerkende nijverheid, farmaceutica, retail & ontspanning, diensten, technologie en nutsbedrijven.

Aantal jobs met 3,9% gedaald

Het werkgelegenheidspeil van vóór de crisis in 2008 blijkt niet helemaal hersteld te zijn. Bovendien blijven de Belgische bedrijven voorzichtig bij het rekruteren. In 2013 viel het aantal voltijdse jobs in de testgroep 3,9% lager uit dan in 2008. Maar er is hoop op beterschap.

Tijdens en na een economische crisis volgen veel bedrijven een voorspelbaar patroon. Eerst besparen ze op opleiding, snoeien ze in het personeelsbestand en bezuinigen ze op de lonen. Nadien volgt een rekruteringsrace om hun gedecimeerde personeelsbestand opnieuw te versterken, waardoor de talenten en jobs minder goed op elkaar zijn afgestemd.

Verschuiving van tewerkstelling tussen sectoren

Vooral in de chemiesector, de technische sector en de productiebedrijven slonk het aantal banen met respectievelijk 13,8% en 13,2% sinds 2006. Het aantal voltijdse jobs in de farmaceutische sector en in retail & ontspanning steeg in die periode dan weer met 13,4% en 8,0%.

De crisis legde ook de broze werkgelegenheid in België bloot. Van 2011 tot 2013 steeg het aantal ontslagen door de werkgever met gemiddeld 13,7% en nam het gemiddelde aantal ontslagen door de werknemer met 12,8% af.

Tegengewicht voor de crisis

In België hielpen marginale jobs (deeltijdse arbeidsovereenkomsten en contracten op korte termijn), evenals tijdelijke werkloosheidsmaatregelen om de schok van de economische crisis op te vangen. Het aantal deeltijdse arbeidsovereenkomsten steeg met 33,9% sinds 2006.

Kortlopende contracten zijn een buffer en bieden bedrijven de kans om flexibel te blijven wanneer de economie slabakt. Dat blijkt uit de daling met 30,2% tussen 2008 en 2009 en de terugval met 22,1% tussen 2011 en 2013.

Investeringen in opleiding en ontwikkeling wel gestegen

Na een initiële afname tijdens de crisis, een forse daling van 18% tussen 2007 en 2009, gingen de investeringen voor opleidingen en ontwikkeling geleidelijk aan omhoog, zelfs met 16,6% in 2013. Dit in tegenstelling tot de rest van West-Europa, waar er een gestage daling te zien was van 25% sinds 2009.

In 2013 lag België amper 4% onder de West-Europese mediaan, terwijl het verschil vroeger een stuk groter was. In 2013 volgde 75% van de Belgische werknemers minstens één volledige werkdag opleiding. De helft van hen volgde zelfs meer dan 14 uur opleiding.

Ook de investeringen in opleiding per voltijdse medewerker zijn gestegen de afgelopen jaren. Sinds 2007 zijn ze toegenomen met 31,9%, waardoor ze in 2013 21,4% hoger lagen dan in de rest van West-Europa. Sindsdien stagneerde de kostprijs wel, wat vragen doet rijzen over de efficiëntie van O&O in België.

‘Return on investment’ van menselijk kapitaal gedaald

In België is de arbeidsproductiviteit gestegen met 18% sinds 2009. Maar deze stijging wordt grotendeels ongedaan gemaakt door een toename van de personeels- en andere kosten met 15% sinds 2009.

Ondanks de toename van de Belgische arbeidsproductiviteit, gaat de winst per voltijdse werknemer erop achteruit met 25,7% sinds 2010. Toch behoort de Belgische winst per voltijdse werknemer nog altijd tot de top 4 in West-Europa. Net als de winst, ging ook de Belgische ‘human capital return on investment’ (HC ROI) achteruit: met 4,7% sinds 2010, als gevolg van de aanhoudende groei van de gemiddelde loonkosten.

Bron: PwC (pwc.be)


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.