Belgische bedrijven moeten op zoek naar toppers

ArbeidsmarktCompetentiemanagementInstroomRetentie en verloopSelectieWerving
Dat blijkt uit een enquête van executive search bureau Ahead in maart 2010. De peiling is een momentopname, gebaseerd op de antwoorden van 63 HR-directeurs en 37 algemeen directeurs in België. Met de rondvraag kaart het bureau het probleem van successieplanning aan. Je kan het je immers niet zomaar veroorloven om toptalent te laten gaan.

Waarin schuilt dan het geheim van een succesvolle successieplanning om toekomstig talent in een bedrijf te verzekeren? Iedereen erkent alvast dat er een evenwicht moet zijn tussen de noden en verwachtingen van individuen (100 procent) en dat het niet alleen draait om de noden van het bedrijf, zoals dat in het verleden vaak wel het geval was (92 procent).

De overgrote meerderheid (86 procent) vindt dat successieplanning steeds geïntegreerd zou moeten worden in competentiekaders, hoewel 82 procent beweert dat een teveel aan vertrouwen hierin soms beperkend werkt.

Nagenoeg alle respondenten zijn het erover eens dat successieplanning niet alleen geldt voor de meeste senior jobs in een bedrijf. In de huidige context prefereert 82 procent toekomstig topmanagement in de firma te introduceren op subtopniveau om te acclimatiseren vooraleer een nummer één positie in te nemen.

Qua persoonlijke kwaliteiten voor mensen met potentieel voor topposities, komen persoonlijke integriteit, passie en uitstekende ‘people skills’ het meest naar voren. Algemeen zijn HR-experts het erover eens dat er vandaag geen eensluidend model of regel bestaat voor successieplanning. Dit bleek ook uit de diversiteit aan antwoorden, vereenvoudigd in de stelregel van een Belgische CEO: “Men moet begrijpen welke koers de organisatie volgt en zijn mensen kennen.”

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.