Belgische loonkosten 15 procent hoger dan in buurlanden

ArbeidsmarktArbeidsrechtExtra-legale voordelenFlexibiliteitInstroomLoonLoonkostenLoopbaanOrganisatie
Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zullen de Belgische loonkosten in 2011-2012 met gemiddeld 6,3 procent toenemen, tegenover gemiddeld 6 procent in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Het is ooit erger geweest. Tussen 1988 en 1994 stegen de Belgische loonkosten 10 procent sneller dan die in de buurlanden. Een wet van 1996 kon dat binnen de perken houden. Tenminste, tot 2005. Sindsdien nam de kloof met de buurlanden opnieuw toe.

Structurele loonkostenhandicap

Volgens het VBO maken vooral externe prijsschokken, zoals de fors stijgende olieprijzen in 2008, 2011 en waarschijnlijk ook dit jaar, dat de inflatie een pak hoger uitkomt dan verwacht. Via het systeem van de automatische indexering vertaalt zich dat direct in een toename van de lonen.

Het systeem van indexering hield sinds 2005 gelijke tred met de totale loonkostenontwikkeling in onze buurlanden. Daardoor was het de voorbije jaren niet mogelijk de loonontsporingen van voor 1996 te corrigeren. De loonkostenhandicap werd daardoor structureel.

Niet alleen in verhouding tot onze buurlanden, maar ook in absolute cijfers is België het land met de hoogste loonkosten, berekende het Duitse economisch onderzoeksbureau IDW. Zwitserland is niet in de studie opgenomen, maar wel onze buurlanden en Finland, Ierland, Italië en Spanje.

België prijkte in 2010 bovenaan op de lijst met gemiddelde loonkosten per uur van 39,3 euro. Dat is gemiddeld 15 procent duurder dan de drie buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland.

De hogere loonkosten worden niet gecompenseerd door een hoge productiviteit. De voorbije 40 jaar heeft onze productiviteit door automatisering en technologie zo’n hoog niveau gehaald, dat we daar nog nauwelijks kunnen stijgen. Daardoor kan die ook steeds minder de hogere loonkosten compenseren. Rekening houdend met onze tragere groei in productiviteit, is onze loonhandicap sinds 1996 met 9,7 procent toegenomen in plaats van 4,6 procent.

Bron: De Tijd

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.