Belgische professional heeft opleiding nog altijd graag ‘in de klas’

Voor het vijfde jaar op rij heeft Kluwer Opleidingen de professionele ontwikkeling van de Belgische medewerker, manager en HR-verantwoordelijke onderzocht. Aan het onderzoek, dat uitgevoerd werd door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX in juni 2014, namen 3312 professionals deel.

7% van professionals volgt geen opleiding

Gemiddeld volgt de Belgische professional 7 dagen opleiding per jaar. Sinds 2010 is dat cijfer vrij stabiel gebleven. Uit het onderzoek blijkt dat vooral generatie Y (min-30-jarigen) veel opleidingen volgt. Het aantal professionals dat geen enkele dag opleiding volgt, daalt: van 13% vorig jaar naar 7% in 2014.

Bank vooruit en kus van de juffrouw

Voor die opleidingen duiken professionals nog steeds het liefst het klaslokaal in. Ook dit jaar geeft 70% van de respondenten er weer de voorkeur aan.

Een opmerkelijke evolutie, vindt Miek Wouters, learning consultant bij Kluwer Opleidingen: “In 2010 gaven Belgische professionals de voorkeur aan klassikaal leren. Maar tegelijk voorspelden de HR-verantwoordelijken toen dat andere leervormen terrein zouden winnen ten koste van klassikaal leren. Op het eerste gezicht lijkt anno 2014 niets minder waar. Toch merken we bij Kluwer in de vraag naar opleidingen wel degelijk een evolutie, maar dan eerder naar hybride vormen van opleidingen. Die spelen de voordelen van ‘samen’ leren en het delen van kennis uit, maar houden ook rekening met de individuele voorkennis, het leerritme en leervoorkeuren van de deelnemers. Maar dat klassikale aspect blijft dus wel belangrijk.” Kortom, de doorsnee Belg houdt nog altijd van de ‘bank vooruit en kus van de juffrouw’.

Minder inzet op specifieke kennis, meer op ICT

De meeste opleidingen werden gevolgd om de specifieke beroepseigen kennis en vaardigheden aan te scherpen. Toch krijgen die opleidingen de grootste daling te verwerken: in 2013 volgde nog 68% van de respondenten dit soort opleiding, in 2014 is dat nog maar 49%.

ICT-opleidingen bekleden met 26% de derde plaats, na algemene persoonlijke vaardigheden (39%). Met de exponentiële groei van de nood aan technologische kennis bij alle medewerkers in het achterhoofd, is dat een logische evolutie, die in de toekomst nog zal toenemen. Deze trend wordt bevestigd door Kluwer Opleidingen: tegenover 2010 is het aantal inschrijvingen voor ICT-opleidingen bijna verdubbeld.

Is opleiding een beloning of wordt opleiden beloond?

Doorheen de jaren is de Belgische professional zijn ontwikkeling meer en meer in eigen handen gaan nemen, door steeds vaker ook van collega’s of via sociale media bij te leren. Toch is het de manager die het vaakst het initiatief neemt voor opleidingen. Dat blijkt in 64% van de organisaties het geval.

Pittig detail: volgens 61% van de bevraagde HR-verantwoordelijken zijn zij verantwoordelijk voor de opleidingen, terwijl slechts 44% van de medewerkers die mening deelt.

Ook over het bespreken van opleiding en ontwikkeling zijn de meningen verdeeld: slechts 10% van de managers en HR-verantwoordelijken geeft toe het nooit te hebben over opleidingen, terwijl 24% van de medewerkers zegt dat het onderwerp nooit ter sprake komt.

Toch zegt twee derde van de respondenten dat het mogen volgen van een opleiding een beloning is voor hun werk. Het zijn vooral generatie Y en de HR-verantwoordelijken die opleiding als een beloning zien, de managers zijn het in mindere mate eens met deze stelling. Verrassende vaststelling is dat ook in 2010 zes op de tien respondenten aangaven opleiding als beloning te zien.

Geen strategisch opleidingsbeleid?

“Op het eerste gezicht lijkt er in vijf jaar tijd niet veel veranderd. De Belgische professional blijft veel aandacht aan opleiding besteden en klassikaal leren blijft populair. Daarnaast blijft er een verschil in perceptie bestaan tussen HR en managers enerzijds en medewerkers anderzijds. Enigszins alarmerend is de ongewijzigde situatie op het gebied van strategisch opleidingsbeleid. In 2010 gaf 37% van de HR-verantwoordelijken aan geen opleidingsbeleid te hebben dat nauw aansluit bij de bedrijfsstrategie, in 2014 is dat zelfs 42%. En dat terwijl de koppeling tussen de twee de voorbije jaren de grootste prioriteit bleef, en uit het onderzoek blijkt dat een strategisch opleidingsbeleid en succes hand in hand gaan. Werk aan de winkel dus”, besluit Miek Wouters.

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.