Belgische uitzendsector aarzelt

ArbeidsmarktInterim
In het vierde trimester van 2002 toont de uitzendactiviteit een lichte achteruitgang ten opzichte van het derde trimester: – 0,7 procent. Het aantal gepresteerde uren krimpt in de drie regio’s. Enkel het arbeidssegment in Vlaanderen laat een status-quo optekenen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Federgon, de federatie van partners voor werk. Op jaarbasis noteert Federgon voor het eerst na zeven opeenvolgende kwartalen van negatieve groei een vooruitgang: + 2,1 procent. Er dient opgemerkt dat de sector in de nasleep van 11/9 een vrij scherpe terugval kende in het vierde kwartaal van 2001. De positieve resultaten in het vierde trimester van 2002 zijn volgens de federatie toe te schrijven aan de vooruitgang in het arbeiderssegment. Ook Vlaanderen en Wallonië gaan er in vergelijking met het vierde kwartaal van 2001 globaal op vooruit.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.