Belgische werknemers matig tevreden over participatiemogelijkheden

ArbeidsomstandighedenOverlegorganen
“Inspraak en medebestuur: hoe participeren werknemers in het bedrijfsleven?” is het onderwerp van een studie bij 3000 werknemers over de methodes en de organen die de medewerkers in staat stellen hun stem te laten horen, geïnformeerd te zijn en het gevoel te hebben betrokken te zijn bij het bedrijfssucces. Het onderzoek werd uitgevoerd door het bureau ICMA International in opdracht van Randstad. ICMA interviewde tussen juli en september 2003 drieduizend werknemers met meer dan één jaar anciënniteit uit organisaties met meer dan 20 werknemers (privé, overheid of social profit).

De tien belangrijkste conclusies zijn de volgende.

De Belgische werknemer is matig tevreden over de mogelijkheden tot participatie in zijn bedrijf. Dit blijkt uit diverse scores, meestal niet uitgesproken goed, maar zeker ook niet slecht.
De tevredenheid over de mogelijkheid tot participeren in het bedrijf hangt duidelijk samen met de arbeidstevredenheid, de arbeidsmotivatie en het gevoel betrokken te zijn bij het bedrijfssucces.
Globaal genomen zijn werknemers bij de overheid minder tevreden over hun mogelijkheden tot participatie.
Vijf participatiemethodes worden door meer dan de helft van de respondenten genoemd: ontmoetingen met de directe chef, evaluatiegesprekken, ontmoetingen met de directie, vergaderingen over strategie en beleid en ten slotte de ideeënbus.
Grote bedrijven kennen gemiddeld meer participatiemethodes dan kleinere bedrijven. Nochtans zijn werknemers uit de grote bedrijven minder positief dan deze uit kleinere bedrijven over de mogelijkheden tot participatie. Hoe meer participatiemethodes er zijn in een bedrijf, hoe meer een werknemer ze ook wenst.
De syndicaal georganiseerde participatie (ondernemingsraad, comité preventie en bescherming en syndicale delegatie) haalt een redelijke tevredenheidscore. Het beste resultaat is voor het comité voor preventie en bescherming op het werk, de minst goede voor de ondernemingsraad. Telkens is een betekenisvolle minderheid ronduit ontevreden.
Werknemers willen vooral meepraten als het gaat over zaken die dicht bij hun feitelijke situatie aanleunen (concrete arbeidsomstandigheden, werktijdregelingen, werkmiddelen, hygiëne, bedrijfsfeest). Over de bedrijfsstrategie willen ze in de eerste plaats geïnformeerd worden.
De veiligheidsproblematiek moet enige zorg baren. Werknemers geven enerzijds aan dat ze weinig inspraak hebben over veiligheid. Ze blijken echter ook weinig inspraak te vragen. Dit geldt vooral voor de groep die hierbij op het eerste gezicht het meest gebaat is, namelijk de arbeiders.
Eén op twee geïnterviewden zegt dat in zijn bedrijf activiteiten georganiseerd worden buiten de werkuren (personeelsfeest, sportactiviteiten enz.). In bedrijven die zaken organiseren, nemen werknemers ook zelf meer initiatief.
De ideeënbus is nog steeds een simpel en efficiënt participatie-instrument. In bedrijven waar het systeem bestaat, heeft 40% van de werknemers ooit al een idee aangebracht. Het aanbrengen van ideeën hangt niet samen met de globale arbeidstevredenheid, maar wel met de motivatie en het gevoel betrokken te zijn bij het bedrijfssucces.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.