Beperking grensarbeid versterkt tekorten op arbeidsmarkt

ArbeidsmarktArbeidsrechtInstroomLoonMigratiePayroll
Sinds enkele maanden ondervindt uitzendorganisatie Tempo-Team in de grensprovincies West-Vlaanderen en Henegouwen het negatieve effect van de nieuwe grensarbeidersregeling die het voor arbeiders uit Frankrijk fiscaal minder interessant maakt om in België als grensarbeider aan de slag te gaan. De wet heeft tot doel om misbruiken tegen te gaan en meer Belgische werkzoekenden sneller te integreren in de arbeidsmarkt.

Praktijk

“In de praktijk stellen we vast dat arbeiders uit Frankrijk meer twijfelen om in te gaan op onze vacatures, maar dat er zich gelijktijdig ook niet meer Belgische werkzoekenden aandienen voor openstaande betrekkingen. Hierdoor dreigt het probleem van de onder meer de knelpuntberoepen nog te vergroten,” aldus Marc De Braekeleer, Sales Director Tempo-Team.
Nu de wet zowel door de bevoegde Franse als Belgische overheden goedgekeurd werd, treedt ze in werking met retroactieve kracht sinds 1 januari 2007. Om aan de negatieve effecten van de wet te verhelpen, versterkt Tempo-Team zijn inspanningen om grensarbeiders uit Frankrijk aan te trekken via rekruteringscampagnes in het Noord-Franse grensgebied.

Overgangsmaatregelen

De wet voorziet immers in een overgangsregeling van 25 jaar tot 2033, waarbij de bestaande grensarbeidersregeling behouden blijft wanneer de werknemer uit Frankrijk niet voor lange tijd in België verblijft of woont, en reeds voor 31 december 2011 van de grensarbeidersregeling geniet.
Franse grensarbeiders die vanaf 1 januari 2012 in de Belgische grensstreek werken, kunnen dus niet meer genieten van de grensarbeidersregeling.
Grensarbeiders voor wie het systeem van grensarbeidersregeling blijft bestaan, mogen echter maximaal 30 dagen per kalenderjaar werken buiten de Belgische grensstreek zonder de voordelen van de regeling te verliezen.

Knelpunten

“Voor het bedrijfsleven in West-Vlaanderen en Henegouwen is het dus van belang dat de grensarbeidersregeling blijft bestaan en vooral dat de betrokken grensarbeiders voldoende geïnformeerd en begeleid worden. Veel bedrijven kampen immers met ernstige tekorten, in het bijzonder voor vacatures voor knelpuntberoepen. Voor organisaties zoals Tempo-Team die heel wat grensarbeiders in Belgische bedrijven tewerkstellen, is dit een belangrijke uitdaging,” besluit Marc De Braekeleer.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.