Beperkingen op uitzendarbeid moeten herzien worden

Het Europees Hof van Justitie heeft zich voor het eerst uitgesproken over de interpretatie van de Europese Richtlijn 2008/104/EG. Het Hof stelt uitdrukkelijk dat de lidstaten nauwkeurig én voortdurend moeten waken over een correcte toepassing van artikel 4 van deze Richtlijn. Bijgevolg moeten alle beperkingen en verboden op uitzendarbeid opnieuw afgetoetst en indien nodig aangepast worden.

Het Europees Hof bevestigt dat de beperkingen en verboden op uitzendarbeid alleen gerechtvaardigd mogen worden door redenen van algemeen belang.

“De sector is tevreden met het standpunt van het Hof om de bestaande restricties op te heffen”, reageert Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners in België die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt. “We stellen vast dat België tot dusver enkel de verschillende beperkingen en verbodsbepalingen heeft opgelijst. We vragen dan ook met klem aan de bevoegde regeringen om snel werk te maken van de opheffing van de bestaande beperkingen en verbodsbepalingen. Denken we maar aan onder meer deze in de openbare sector, de binnenscheepvaart, de verhuissector en de grafische sector. Ook in deze sectoren kan uitzendarbeid een belangrijke rol spelen bij de instroom van werkzoekenden.”

Bron: Federgon (federgon.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.