Bescheiden start voor vierdagenwerkweek

Bescheiden start voor vierdagenwerkweek
ArbeidsduurVierdagenwerkweek

Sinds kort kunnen werknemers hun voltijdse werkweek afwerken in vier dagen mét behoud van loon. Bijna drie maanden na de invoering van het systeem, maakt 0,5 procent van de werknemers gebruik van de vierdagenwerkweek. Meer arbeiders dan bedienden maken gebruik van de mogelijkheid.

Sinds 20 november 2022 kan een werknemer in het kader van de Arbeidsdeal een voltijds contract in vier dagen presteren. Ondertussen werken 5 op de 1000 (dat is 0,5 procent) werknemers volgens het regime van de vierdagenwerkweek. Dat is een kleine stijging ten opzichte van de jaren voordien (+ 0,09 procentpunt), toen het systeem al bestond in enkele sectoren, zoas bijvoorbeeld de bouw. Dat alles blijkt uit de eerste cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta.

“Dat de vierdagenwerkweek (nog) maar beperkt populair is, is op dit moment niet onlogisch. Uit een recente bevraging die we hielden onder kmo’s bleek al dat slechts 8 procent van de bedrijven het systeem haalbaar achtte in hun organisatie en dat nog eens 10 procent het regime overwoog”, ligt Annelies Bries (Acerta Consult), toe. “En hoe dan ook moet de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek in de onderneming eerst worden voorzien, hetzij via het arbeidsreglement, hetzij via een cao op ondernemings- of sectorniveau. Dat vergt administratie en wellicht wachten ondernemingen liever nog even af wat er voor hun sector wordt beslist. We verwachten wel dat het regime van de vierdagenwerkweek in 2023 nog aan populariteit zal winnen.”

Meer arbeiders dan bedienden

Opvallend is dat vooral arbeiders op dit moment gewonnen lijken voor de vierdagenweek. 7 op de 1000 arbeiders (0,7 procent) zitten momenteel in zo’n vierdagensysteem. Dat is een stijging van 0,13 procentpunt in vergelijking met vóór de invoering ervan. Bij bedienden ligt het percentage slechts op 0,4 procent, een toename met 0,07 procentpunt in vergelijking met 2021.

Annelies Bries verduidelijkt hoe zo’n vierdagenwerkweek er in de praktijk kan komen: “Dankzij de Arbeidsdeal kan je als werknemer aan je werkgever laten weten dat je geïnteresseerd bent om een voltijdse werkweek in vier dagen te ballen. Enkel wie een voltijds contract heeft, kan de vraag stellen. De werkgever kan aanvaarden of weigeren. In het eerste geval, moet er een schriftelijke overeenkomst gemaakt worden, waarin start- en einddatum, uurrooster, rusttijden en eventuele andere elementen opgenomen worden. De toezegging is dan geldig voor zes maanden en is na die periode eventueel te herhalen. Als een werkgever de vraag van een werknemer naar een vierdagenweek weigert, moet hij die beslissing en de redenen daarvoor binnen de maand duidelijk motiveren.”

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.