Besparen op de kap van personen met een handicap

ArbeidsmarktGehandicaptenInstroomWerving
De Vlaamse minister voor Werk Phillippe Muyters (N-VA) heeft plannen om een lineaire korting door te voeren van 22 procent op VOP’s vanaf het vijfde kwartaal na toekenning. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (het platform van gebruikersorganisaties van mensen met een handicap en chronische ziekte) ziet dit absoluut niet zitten. Ook de sociale partners zijn unaniem in hun afwijzing. Volgens het Gebruikersoverleg is geen enkele werkgeversfederatie en geen enkele vakbond voor deze maatregel gewonnen.

Het Gebruikersoverleg haalt de volgende argumenten aan:

 • 1.Personen met een arbeidshandicap die bij hun (potentiële) werkgever het systeem aankaartten als smeerolie voor hun tewerkstelling en als hulpmiddel ter realisatie van redelijke aanpassingen worden in de kou gezet. Welke werkgever zal nog redelijke aanpassingen toestaan op basis van een loonkostensubsidie waarop hij niet kan rekenen?
 • 2. In de regeringsverklaring is sprake van een ‘warme samenleving’. Deze maatregel kan tellen, als het erom gaat om bepaalde groepen in de kou te zetten.
 • 3. Het systeem is nog maar één jaar in voege. De overheid toont zich hier een zeer onbetrouwbare partner. De signalen die we uit het werkveld opvangen zijn daarover unaniem. Het kan niet zijn dat een maatregel die amper één jaar oud is nu al de facto wordt ingekrompen. Een maatregel die om het jaar wordt bijgestuurd zal niet gebruikt worden.
 • 4. Besparingen die lineair worden doorgevoerd, voor een groep waar maatwerk van toepassing is, zijn niet aangewezen. Het zijn de personen met de hoogste ondersteuningsnood die ook het zwaarst worden getroffen door de maatregel.
 • 5. Het gaat hier over een groep die in het regeerakkoord expliciet wordt vernoemd. En wel in de zin dat er niet zal geraakt zal worden aan deze groep. Integendeel, er wordt extra geïnvesteerd in de opvang voor mensen met een handicap. Als ze echter gaan werken, vallen ze onder besparingen.
 • 6. We begrijpen dat er een evaluatie moet gebeuren van het systeem. We steunen dit ook, omdat alle systemen op tijd en stond moeten herbekeken worden. Maar dan worden de maatregelen inhoudelijk bekeken en niet louter door de besparingsbril.
 • 7. Men berekende de nood voor 2010 aan 75 miljoen euro. Er circuleren plannen om te besparen tot 65 miljoen euro. 10 miljoen op een bedrag van 75 miljoen is 15 procent. De Vlaamse regering bespaart 2,5 procent op eigen personeelsmiddelen. Moeten werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen dan meer inleveren?
 • 8. De Vlaamse regering gaat 22 miljoen euro investeren in een werkgelegenheids- en investeringsplan. Door te nemen aan de éne zijde en in andere noden te investeren aan de andere zijde, investeert ze op kap van mensen met een handicap en chronische ziekte.
 • Opvallend: onlangs werd bekend dat de kans voor werklozen om binnen de maand aan het werk te geraken in Vlaanderen gemiddeld 9,2 procent is. Voor laaggeschoolden is dit 7 procent, voor allochtonen 7,2 procent, voor 50-plussers 2,7 procent en voor personen met een arbeidshandicap 3,6 procent. De ondersteuningspremie is dus hard nodig.

  Port of Antwerp-Bruges
  Benelux Unie
  ALDI België

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.