Beste Werkgever: Microsoft bis

Organisatie

De ‘Beste Werkgever’ is een grootschalig onderzoek binnen de EU naar werkgevers die hun personeelsbeleid centraal stellen. Simultaan werd in alle 15 lidstaten opgeroepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Alle organisaties (profit, non profit en overheid) met meer dan 50 werknemers konden deelnemen. Dit initiatief van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School, in samenwerking met het Great Place to Work Institute Europe en mediapartner Vacature, heeft als doel een professionele en Europese standaard voor kwaliteitsvol personeelsbeleid te definiëren. De Beste Belgische Werkgevers komen automatisch in aanmerking voor een plaats op de Europese lijst, die op 27 april zal worden bekendgemaakt in Londen. Ongeveer 1000 bedrijven dingen mee naar een van de titels.

Voor België legt Microsoft dus net als vorig jaar beslag op de eerste plaats. Tweede werd Unique Interim, derde Sociale Familiezorg. Naast een top 30 van de ‘Beste Werkgevers’ werden bedrijfscases bekroond met betrekking tot Levenslang leren (DuPont de Nemours), Promotie van diversiteit (Frans Maas Automotive) en Gelijke kansen voor mannen en vrouwen (Proximus).
Een ‘Beste Werkgever’ is volgens de organisator “een plaats waar de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, trots zijn op hun prestaties en plezier beleven in hun werkomgeving”. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Met een management survey wordt het personeelsbeleid van de organisatie in kaart gebracht. De score daarop telt mee voor één derde van de totaalscore. Een personeelsenquête, goed voor twee derden van de totaalscore, peilt naar de ervaringen en betrokkenheid van de werknemers.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.