Besteed meer aandacht aan frequent kortdurend verzuim

Frequent verzuim (vaker dan 3 keer per jaar) kan je ruwweg onderverdelen in 3 soorten:

  1. Medische klachten (vaak chronische aandoeningen).
  2. Privéomstandigheden (bijvoorbeeld financiële of relatieproblemen).
  3. Arbeidsomstandigheden (fysiek zwaar werk of pestgedrag op de werkvloer).

Structureel probleem vereist structurele aandacht

Frequent verzuim is een structureel probleem dat je dan ook op een structurele manier moet aanpakken. Zo beklemtoont de Nederlandse HR-vaknieuwssite PW. (pwnet.nl), die er meteen de aanpak aan toevoegtDie begint met een goede verzuimregistratie. Door alles te registreren, krijg je inzicht in de oorzaken en de precieze frequentie van het verzuim. In de meeste verzuimregistratiesystemen kan je alarmen instellen voor frequent verzuim.

Bovendien krijg je met een goede verzuimregistratie inzicht in de verzuimdrempel in je organisatie. Als medewerkers zich snel ziekmelden, kan dit duiden op een te hoge werkdruk of op een conflict op de werkvloer. Zaken waar je dus best zo snel mogelijk ingrijpt.

Ga het gesprek aan

Als een medewerker frequent verzuimt, kan je best de dialoog met hem aangaan. Een frequentverzuimgesprek verloopt iets anders dan een standaard verzuimgesprek. Tijdens het frequentverzuimgesprek wil je erachter komen wat de achterliggende oorzaken zijn van het verzuim. Is het van persoonlijke aard of ligt het aan de arbeidsomstandigheden?

Ook kan je tijdens een frequentverzuimgesprek de medewerker de gevolgen van zijn verzuimgedrag laten zien. Dat is een goede manier om de verzuimdrempel in je organisatie te verhogen.

Train leidinggevenden

Je kunt frequent verzuim dus wel degelijk beïnvloeden door oprechte aandacht te geven aan medewerkers. Voldoende tijd vrijmaken daarvoor blijkt echter niet altijd even makkelijk. Daarnaast is het vaak niet duidelijk wat je binnen de strenge privacywetgeving nu wel en niet met verzuimende medewerkers kan bespreken. Een bedrijfsarts is de deskundige die je hierbij kan ondersteunen.

Daarnaast is het handig als de leidinggevenden weten wat ze wel en niet aan werknemers mogen vragen, en wat ze wel en niet mogen vastleggen in het personeelsdossier. Zo kunnen ook zij het verzuim in de organisatie succesvol beïnvloeden. Een goede training op dit gebied doet daarin wonderen. Zo leren ze om signalen al vroegtijdig te herkennen en met gesprekstechnieken de achterliggende oorzaken bloot te leggen.  

Bron: PW. (pwnet.nl)

 

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.