Beter en langer aan de slag dankzij een coachende baas

Beter en langer aan de slag dankzij coachende baas
Leiderschap en CoachingWerkbaar werk

Een goede baas helpt werk werkbaar te houden en zorgt er mee voor dat mensen langer aan de slag kunnen blijven. Meer dan de helft van de Vlamingen met een coachende leidinggevende heeft werkbaar werk tegenover één op de vijf werknemers die onvoldoende ondersteuning krijgt.

De leiderschapsstijl van de directe leidinggevende speelt een grote rol in het welbevinden van werknemers en dus ook de werkbaarheid van zijn of haar werk. Dat horen we binnen HR-middens al lang, en nu komt ook de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid met data die dat bevestigen: een coachende baas helpt om medewerkers beter en langer aan de slag te houden.

Minder afwezig, minder verloop

Cijfers van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor tonen dat de stijl van leidinggeven en de mate van steun die medewerkers krijgen van hun chef een impact heeft op het ziekteverzuim, het personeelsverloop en de haalbaarheid om langer door werken.

Werknemers die onvoldoende steun krijgen van hun direct leidinggevende zijn vaker frequent afwezig wegens ziekte (15,9 procent) dan hun collega’s met een goede coach (9,5 procent). In de eerste groep ligt ook de verloopintentie merkbaar hoger: de betrokken werknemers zijn hier bijna vier keer zo vaak actief op zoek naar ander werk (28,5 procent tegenover 7,5 procent). Zij schatten de haalbaarheid om in de huidige job door te werken tot de pensioenleeftijd duidelijk pessimistischer in: bijna twee derde (61,6 procent) van die 40-plussers ziet dat langer doorwerken als een irrealistische opgave, bij de 40-plussers die voldoende steun krijgen van hun chef is dat maar één op drie (34,5 procent ).

Investeren in leiderschap

Het goede nieuws is ook dat ruim vijf op de zes werknemers in Vlaamse ondernemingen en organisaties een goede coach als leidinggevende. De afgelopen vijftien jaar nam hun aandeel zelfs licht toe: van 83,9 procent in 2004 tot 85,6 procent in 2019.

“Investeren in de kwaliteit van jobs is belangrijk om mensen langer aan de slag te houden”, stelt Hans Maertens, voorzitter SERV, vast. “Heel wat ondernemingen en organisaties zetten daarom al in op coachende leiders die hun medewerkers voldoende ondersteuning bieden. Uit de werkbaarheidsmeting blijkt dat dit zeker bijdraagt tot de werkbaarheid van jobs en het houdt medewerkers duurzamer aan de slag.”

Risico op werkbaarheidsknelpunten

Van de werknemers die een goede, coachende baas hebben, heeft 54,9 procent een job die op alle werkbaarheidscriteria positief scoort. Bij de collega’s die onvoldoende ondersteuning krijgen, ligt dit aandeel op 18,0 procent.

Werknemers die onvoldoende ondersteuning krijgen van de direct leidinggevende laten beduidend vaker werkbaarheidsknelpunten optekenen:

63,3 procent heeft werkstressklachten (een verdubbeling van het risico in vergelijking met de groep die adequate ondersteuning krijgt en waar 32,4 procent met werkstress kampt);
52,2 procent heeft af te rekenen met motivatieproblemen (een aandeel dat ruim drie keer hoger ligt dan de 16,0 procent bij werknemers die voldoende ondersteund worden door hun leidinggevende);
41,4 procent rapporteert een leertekort (een verdrievoudiging van het aandeel met onvoldoende leermogelijkheden in vergelijking met de 12,4 procent die we optekenen bij de collega’s die adequaat gecoacht worden);
28,8 procent botst op werk-privé-combinatieproblemen (bijna drie keer zoveel in vergelijking met de 10,2 procent bij de controlegroep met voldoende ondersteuning door de leidinggevende).

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.