Beter presterende bedrijven geven hun CEO’s niet meer loon

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen door professor Xavier Baeten van het Executive Remuneration Research Centre aan de Vlerick Business School. Het staal van 2015 bestaat uit 701 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en nieuwkomer Zweden. Er is specifieke aandacht voor de factoren die de remuneratie bepalen en voor het remuneratiebeleid van de best presterende bedrijven.

Belgische CEO’s minst betaald

De mediaan van de totale remuneratie (vast salaris, bonus en aandelengerelateerde remuneratie) van CEO’s in de Bel-20-bedrijven bedroeg in 2015 1.655.000 euro, wat 2,7 procent meer bedraagt dan in 2014. In de relatief kleinere beursgenoteerde bedrijven is de remuneratie gedaald: in de Bel Mid-bedrijven bedroeg die in 2015 675.000 euro (755.000 euro in 2014) en in de Bel Small ging het in 2015 om 575.000 euro (605.000 euro in 2014).

De bedrijfsgrootte blijkt een zeer sterke impact te hebben. Voor het volledige internationale staal verdienen CEO’s van grote beursgenoteerde bedrijven (beurskapitalisatie tussen 10 en 200 miljard euro) zelfs het 18-voudige (4.395.000 euro tegenover 240.000 euro) van hun collega’s in kleine beursgenoteerde bedrijven (beurskapitalisatie van minder dan 50 miljoen euro).

Er spelen ook sterke nationale verschillen. De mediaan van de totale remuneratie van een CEO in een bedrijf met een beurskapitalisatie tussen 1 en 3 miljard (bijvoorbeeld Bekaert en Tessenderlo Group in België, en PostNL voor Nederland) bedraagt in België 725.000 euro, in Zweden 890.000 euro, in Nederland 1.170.000 euro, in Frankrijk 1.465.000 euro en in Duitsland 1.520.000 euro. Belgische CEO’s behoren samen met hun Zweedse collega’s dus tot de relatief minst betaalde CEO’s. Als we de aandacht richten op grote beursgenoteerde bedrijven (beurskapitalisatie tussen 10 en 50 miljard euro), spant het Verenigd Koninkrijk de kroon met 6.175.000 euro.

Samenstelling van het remuneratiepakket

Het gewicht van de variabele remuneratie (bonus en aandelengerelateerde remuneratie) in de totale remuneratie ligt duidelijk lager in België (37 procent), Frankrijk (35 procent) en Zweden (41 procent). CEO’s in het VK (75 procent) worden in veel sterkere mate variabel beloond. Nederland (53 procent) en Duitsland (59 procent) bevinden zich tussen beide in.

Xavier Baeten: “Deze verschillen zijn groot en opmerkelijk. Ze weerspiegelen culturele verschillen. Daar waar België en Frankrijk gekend staan als landen met een hoge mate van risico-aversie, is er in de Angelsaksische landen een veel grotere neiging om te betalen voor resultaten. Door de sterkere versnippering van het aandelenbezit, is er in die landen ook een grotere behoefte aan beloningssystemen die de belangen van de aandeelhouders en de CEO op elkaar afstemmen.”

Ook het aanvullend pensioen verschilt sterk. In België, Nederland en het VK stort het bedrijf voor de CEO een mediaanpercentage van 16 procent van het vast salaris in het aanvullend pensioen. Dit ligt duidelijk hoger in Zweden (34 procent) en Duitsland (43 procent). In deze landen ontvangt de CEO dus ook nog een significant uitgesteld inkomen onder de vorm van het aanvullend pensioen.

Aandelenopties minder populair

Terwijl in 2014 nog slechts 23 procent van de beursgenoteerde bedrijven in de vermelde landen een aandelengerelateerde beloning toekende aan hun CEO, is dit in 2015 opgeklommen tot 42 procent. Deze beloningsvorm is het populairst in het VK, waar 92 procent van de bedrijven uit de FTSE100 (de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven) deze toekent, gevolgd door Nederland (58 procent).

In België kent 65 procent van de Bel-20-bedrijven aandelengerelateerde remuneratie toe, tegenover 28 procent in de Bel Mid en 25 procent in de Bel Small. Het valt wel op dat aandelenopties minder toegekend worden (van 30 procent in 2014 naar 20 procent in 2015), terwijl ‘performance shares’ (aandelen die voorwaardelijk worden toegekend, afhankelijk van bepaalde indicatoren) aan belang winnen.

De terugkeer van aandelengerelateerde remuneratie valt op, wat wijst op een herstel van het vertrouwen in de beurs na het dieptepunt van 2008. Opmerkelijk voor België is de relatieve populariteit van aandelenopties, omdat ze nog steeds een gunstige fiscale behandeling ondergaan.

Beter presterende bedrijven betalen hun CEO’s niet beter

Het onderzoek besteedde extra aandacht aan bedrijven die continu sterke financiële prestaties neerzetten:

  • Het gewicht van de variabele (prestatiegerelateerde) beloning blijkt groter.
  • Ze maken meer gebruik van aandelengerelateerde remuneratie (meer bepaald de ‘performance shares’).
  • 43 procent van deze bedrijven betaalt hun CEO boven het marktgemiddelde, voor de andere bedrijven is dat 50 procent.

Professor Xavier Baeten besluit: “Dit onderzoek toont eindelijk aan dat beter presterende bedrijven hun CEO’s niet noodzakelijk meer (moeten) betalen dan de markt. Bij heel wat raden van bestuur leeft de misvatting dat men boven de markt moet betalen om een goede CEO aan te trekken. Ons onderzoek spreekt dit tegen en het toont meteen ook het belang aan van de niet-financiële beloning, zoals uitdagingen, trots of ethische waarden.”

Bron: Vlerick Business School (vlerick.com)

 

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.