Betere re-integratie van arbeidsongeschikte personen

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtFlexibiliteitGehandicaptenInstroomLeiderschap en CoachingLoonLoopbaanOrganisatie
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsinstellingen, en de Brusselse en Vlaamse diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, de VDAB, PHARE en Bruxelles Formation) ondertekenden gisteren een overeenkomst om arbeidsongeschikte personen sneller aan werk te helpen.

Het samenwerkingsproject zal dertig arbeidsongeschikt erkende gerechtigden actief begeleiden naar werk. Mensen die door gezondheidsproblemen hun referentieberoep niet meer kunnen uitoefenen, krijgen begeleiding en beroepsopleiding om zo een nieuw beroep te kunnen uitoefenen.

Volgens de instellingen zijn heel wat mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering bekwaam en gemotiveerd om te werken in het normaal economische circuit. De Dienst voor Uitkeringen (DU) van het RIZIV is sinds 2009 bevoegd voor hun socioprofessionele re-integratie via beroepsopleiding en begeleiding. Samenwerkingsprojecten met partnerinstellingen moeten dat proces vergemakkelijken.

“Het aantal arbeidsongeschikte mensen neemt toe. Een actief ‘terug-naar-werk-beleid’ kan daarop gedeeltelijk een antwoord bieden”, luidt het in het persbericht.

De betrokken instanties hebben elk hun functie in het project. Zo zal de DU van het RIZIV de richtlijnen bepalen voor de socioprofessionele re-integratie van de deelnemers en biedt de VDAB Nederlandstalige beroepsopleidingen aan. Actiris staat in voor de oriëntering en begeleiding gedurende het re-integratieproces. PHARE verstrekt advies en hulp bij onder andere het aanpassen van de arbeids- en opleidingsvoorwaarden. Bruxelles Formation biedt de Franstalige beroepsopleidingen aan.

Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Arbeidsongeschikt erkende gerechtigden die willen deelnemen aan het project kunnen zich aanmelden bij hun ziekenfonds of Actiris. Een adviserend geneesheer moet dan bepalen of de stap naar werk medisch haalbaar is.

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.