Bevrijdingsdag wordt (misschien) verlofdag in Nederland

ArbeidsmarktMotivatieOrganisatie
In Nederland wordt ‘bevrijdingsdag’ gevierd op 5 mei. De overheid beschouwt dit als een nationale feestdag, maar lang niet iedere werknemer krijgt dan betaald vrijaf.
Al sinds 1959 beveelt de Stichting van de Arbeid aan om op zijn minst in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon aan elke werknemer. Die aanbeveling is er dus ook in het huidige lustrumjaar.

Bron: P&O Actueel, Stichting van de Arbeid

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.