Bijdragevermindering voor de horeca vanaf 1 juli

Door de maatregel worden de werkgeversbijdragen per dag beperkt tot vijf euro, ongeacht het reëel betaalde loon en het aantal arbeidsuren. Ook werknemers die op piekmomenten worden tewerkgesteld, moeten vanaf 1 juli per werkdag slechts 2,74 euro aan werknemersbijdragen betalen, ongeacht het werkelijk verdiende loon. De regeling is beperkt tot 45 piekdagen per jaar. In 2003 mogen nog 25 piekdagen door de werkgever worden uitgekozen.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.