Bijna 85 procent van 25- tot 64-jarigen zijn midden- of hooggeschoold

Laaggeschoolden zijn personen zonder een einddiploma van het secundair onderwijs. Middengeschoolden hebben het secundair onderwijs of het postsecundair niet-hoger onderwijs met succes afgewerkt. Hooggeschoolden beschikken over een diploma hoger onderwijs. Die twee laatste groepen nemen in aantal toe. Het aantal middengeschoolden steeg in de periode tussen 1999 en 2021 met 6,2 procent (van 32,5 naar 38,7 procent). Het aantal hooggeschoolden nam toe met 20,2 procent (van 25,2 naar 45,4).

Vrouwen zijn gemiddeld hoger geschoold dan mannen. In 2021 was bijna de helft van de vrouwen hooggeschoold (49,9 procent tegen 40,9 procent). Ook wie jonger is, is vaker hoger geschoold. Zowel bij de 25- tot 34-jarigen (53,5 procent) als bij de 35- tot 44-jarigen (49,8 procent) was in 2021 ongeveer de helft hooggeschoold. Voor de leeftijdscategorie 45- tot 54-jarigen was dat 43,8 procent, en bij de 55- tot 64-jarigen 35,7 procent.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.