Bijna drie op de vier HR-managers heeft aanwervingsplannen

De meerderheid van de Belgische HR-managers zal het komende semester personeel aanwerven, zij het dat deze trend in grotere mate aanwezig is bij kmo’s (81%) dan bij grote ondernemingen (66%).

De nadruk in alle bedrijven wordt gelegd op het behoud van het huidige personeelsbestand. Bijna de helft (46%) van de HR-managers geeft namelijk aan dat vrijgekomen bestaande posities de komende zes maanden ingevuld zullen worden. Er is echter nog steeds een significant aantal bedrijven dat extra medewerkers zal rekruteren: 28% plant immers de komende zes maanden nieuwe/extra posities binnen het bedrijf te creëren.

Vooral Vlaanderen zet in op jobcreatie

In Vlaanderen wordt sterk ingezet op jobcreatie voor permanente professionals: 42% van de Vlaamse HR-managers plant nieuwe functies te creëren in de eerste helft van 2015, een stijging van maar liefst 14% in vergelijking met vorig jaar.

Brusselse ondernemingen leggen dan weer vooral de klemtoon op het invullen van openstaande functies (48%) en nog eens 24% gaat voor nieuwe aanwervingen. Wallonië is over het algemeen iets terughoudender: 18% van de HR-managers zegt nieuwe banen te creëren, terwijl 31% verkiest om nieuwe aanwervingen en de invulling van openstaande functies te bevriezen.

Jobcreatie voor administratieve profielen zit in de lift

De meerderheid van de Belgische HR-managers (68%) zal het komende semester ook administratieve professionals blijven aanwerven. De nadruk wordt gelegd op het behoud van het huidige personeelsbestand. Bijna de helft (46%) van de HR-managers geeft aan dat vrijgekomen bestaande posities zullen ingevuld worden en 22% stelt dat er zelfs nieuwe administratieve posities binnen het bedrijf gecreëerd zullen worden. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van de eerste helft van 2014.

Ook al is deze trend aanwezig in alle Belgische regio’s, toch zijn er grote regionale verschillen op te merken. Ook hier steekt Vlaanderen er bovenuit: terwijl 80% van de Vlaamse HR-managers aanwervinsgplannen heeft voor administratieve professionals, daalt dit percentage tot 64% in Wallonië en 58% in Brussel. 

Uitdagende zoektocht

Hoewel de meerderheid van de HR-managers zal aanwerven, verloopt de zoektocht naar de juiste personen niet altijd even makkelijk. Meer dan driekwart (79%) van de HR-managers vindt het uitdagend om gekwalificeerde professionals te vinden. Dat is wel een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar.

Het ontbreken van de nodige vaardigheden wordt door 74% van de HR-managers aangehaald als de grootste oorzaak voor deze uitdaging, gaande van een gebrek aan technische niche-expertise (48%) tot een gebrek aan commerciële/zakelijke vaardigheden (26%).

Daarnaast stelt nog eens 15% dat de vraag groter is dan het aanbod. Bedrijven gaan daarom nog steeds een concurrentiestrijd aan om topperformers te vinden en te rekruteren.

Het vertrouwen groeit

Ook het vertrouwen in de vooruitgang van de economie en het bedrijfsleven zit in de lift: 66% van de Belgische HR-managers heeft vertrouwen in de groeimogelijkheden van België in 2015, een stijging van 11% in vergelijking met het begin van 2014. Ook het vertrouwen in de economische groeivooruitzichten van het eigen bedrijf is groot: 71% ziet de toekomst van het eigen bedrijf positief in, wat dan weer slechts een lichte stijging is in vergelijking met vorig jaar (69%).

Het onderzoek is een initiatief van het rekruteringsbedrijf Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2014 en januari 2015 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 HR-managers over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale ‘Workplace Survey’, een enquête over jobtrends, talentmanagement en trends op de werkvloer.

Bron: Robert Half


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.