Binnen 10 jaar nog geen gendergelijkheid op de werkvloer

Hoewel bedrijven en organisaties de laatste twee decennia meer moeite doen wat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen betreft, wordt er in verhouding weinig vooruitgang geboekt. Vrouwen blijven daardoor ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities. En ook in de toekomst zal daar weinig aan veranderen.Dat blijkt uit de studie ‘When Women Thrive, Businesses Thrive’ van het consultancybedrijf Mercer.

Vrouwen vooral in ondersteunende functie

Bedrijven staan dus nog mijlenver af van een daadwerkelijke gendergelijkheid op de werkvloer. Hoewel vrouwen wereldwijd 41% van het arbeidspotentieel uitmaken, zijn zij vooral vertegenwoordigd in ondersteunende functies. Op managementniveau is 36% van de werknemers een vrouw, in hogere managementfuncties is dat slechts 26%.

Van de bestuursfuncties wordt 19% door vrouwen ingevuld. Met het huidige tempo zal over tien jaar in Europa slechts een derde van alle leidinggevende posities door vrouwen worden bezet. In Amerika en Canada amper één op de vier.

Andere voorwaarden

Hoe goed bedrijven gebruikmaken van vrouwelijk talent is een kwestie van hoe goed ze slagen om datzelfde vrouwelijk talent aan te werven, te ontwikkelen en te behouden. En daar ligt het probleem: organisaties werven vrouwelijk talent via standaardprogramma’s en hebben zo geen oog voor arbeidsvoorwaarden die specifiek aansluiten op vrouwelijke behoeften en eisen. Zo leven vrouwen bijvoorbeeld langer, worden zij getroffen door andere ziektes en zijn zij vaker bij mantelzorg betrokken dan mannen. Hun totale levensinkomen is daardoor lager. Het is de taak van de werkgever om daar beter op in te spelen.

Toch komt er in België al stilaan verandering. Zo zijn er steeds meer vrouwelijke CFO’s in ons land. En uit de cijfers die toenmalig Europees commissaris voor Justitie en Mensenrechten Viviane Reding vorig jaar bekendmaakte, blijkt dat het aantal vrouwen met zitting in de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in ons land blijft stijgen. In 2012 ging het om 11%, vorig jaar was dat 13%. Dat zijn misschien al wel positieve ontwikkelingen, maar ze kunnen niet verhullen dat we nog een hele weg te gaan hebben richting genderevenwicht.

Bron: Jobat (www.jobat.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.