< Terug naar overzicht

Dossier rust en pauzes

Auteurs:Franky Blomme
Uitgever:, Uitgeverij Vanden Broele blz.
Prijs:€39
De reglementering over pauzes of rust tijdens het werk zit behoorlijk complex in elkaar. Het boek 'Dossier rust en pauzes' brengt meer duidelijkheid.

Over het algemeen zijn pauzes of rust tijdens het werk complex tot zelfs uitermate complex geregeld en gereglementeerd. Niet zelden circuleren er bakerpraatjes of hangt er een heuse waas rond. Neem nu borstvoedingspauzes. Als een werkneemster ten minste twee maanden op voorhand haar werkgever hiervan officieel (aangetekend of gewoon met een getekend document in tweevoud) op de hoogte brengt, heeft zij recht op twee pauzes van een half uur, in één of twee keer op te nemen, wanneer ze een werkdag heeft van minimaal 7,5 uur. Als de werkdag ten hoogste vier uur in beslag neemt, heeft ze slechts recht op één pauze. Dat recht loopt tot het kind negen maanden oud wordt (sinds cao 80 bis van 13 oktober 2010).

De werkneemster dient met haar werkgever wel overeen te komen op welke tijdstippen zij de pauzes zal nemen. Het gaat daarbij om borstvoeding of om melk af te kolven. De baby borstvoeding geven kan immers niet in alle omstandigheden en al zeker niet als de aanwezigheid van een kind op de werkplaats om veiligheidsredenen verboden is. Uiteraard moet het lokaal voor de borstvoeding of afkolving geschikt zijn. Het moet onopvallend en gesloten zijn. De moeder moet er tevens de gelegenheid vinden om zich te kunnen wassen.

De werkgever zelf moet geen loon uitbetalen voor deze specifieke pauzes, maar de werkneemster kan wel een uitkering krijgen (82 procent van het brutobedrag van het gederfde loon), uitbetaald door het ziekenfonds. Merk ook op dat deze werkneemster een bepaalde bescherming tegen ontslag geniet.

We hebben nu even stil gestaan bij één van de bijzonder vele gevallen waarin een werknemer recht heeft op een pauze of rust tijdens het werk. De (juridische) finesses ervan vindt u in ‘Dossier rust en pauzes’, een recente toevoeging aan de serie ‘Arbeidswetgeving in de private sector’. Franky Blomme (Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten) zorgt ook nu voor de duidelijke uitleg en voorbeelden.
(Lars De Decker)

  • Dossier rust en pauzes – Arbeidswetgeving in de private sector
  • Franky Blomme
  • Uitgeverij Vanden Broele (Collectie Bedrijfsrecht), 203 blz., € 39
  • ISBN 97890 496 14904

 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen