Boer, let op uw kippen. Uw werknemers zien het weer een beetje zitten.

Motivatie

Op de vraag “In welke mate vindt u de arbeidsmarkt op dit moment gunstig om van werk te veranderen of werk te vinden?” antwoordt 36% van de respondenten positief. Bij de vorige meting drie maanden geleden was dat slechts 29%. In juli 2000, bij de eerste meting, schatte niet minder dan 62% van de respondenten hun kans om werk te vinden of van werk te veranderen positief in. Sindsdien kende de barometer enkel dalingen. Hoewel in oktober 2003 een ommekeer in deze neerwaartse trend verwacht werd, zorgde de aankondiging van de herstructureringen bij Ford toen voor de zoveelste daling van het werknemersvertrouwen.

Vandaag bereikt de barometer met 36% optimisten opnieuw het niveau van januari 2003 en is er sprake van een stijging van 7% tegenover de maand oktober 2003. Het aantal neutralen (9%) bereikt zijn laagste niveau sinds juli 2000. Ze vertegenwoordigden drie maanden geleden nog 13% van het aantal respondenten.
Niettemin blijft er een harde kern van 55% pessimisten (58% drie maanden geleden) bestaan, die hun kansen op het vinden of veranderen van werk laag inschatten.
De stijging van het werknemersvertrouwen is sterker in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. De Vlamingen zijn optimistischer (39%) en, slechts 7% is neutraal. Bij de Franstaligen is 33% optimistisch ingesteld en 12% neutraal. Het aantal pessimisten is gelijk (54% en 55%). Deze driemaandelijkse barometer houdt rekening met de mening van 1000
ondervraagden.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.