Brusselse cipiers sluiten voorakkoord met Verwilghen

Vakbonden
Vakbondskringen bevestigden gisteren dat er een voorakkoord tot stand kwam tussen de afgevaardigden van de cipiers en het kabinet-Justitie. De besprekingen met het personeel van Sint-Gillis waren nog aan de gang. De cipiers en Justitie stonden maandag al dicht bij een akkoord, over maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis op te vangen. De minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), staat positief tegenover de quota-afspraken. Hij liet ze zelfs vastleggen in een wet, maar het parlement wilde hierover geen debat meer aangaan voor de verkiezingen. Toch hield de aanvaarding van een quotum risico’s in. Ook andere gevangenissen zouden actie kunnen voeren. In Sint-Gillis weigerde gisterennamiddag een twintigtal gedetineerden na hun wandeling terug te keren naar hun cel. Sinds de staking van de cipiers krijgen de gevangenen nog nauwelijks bezoek en worden ze slechts sporadisch gelucht. Daardoor nemen de spanningen toe. Volgens het voorakkoord wordt de populatie in Vorst dus beperkt, wordt 11.000 euro vrijgemaakt voor de herstelling van de bewakings- en alarmsystemen en worden 15 vacatures ingevuld. Het gevangenispersoneel spreekt zich vandaag uit over het voorakkoord. In Vorst gaat men de derde stakingsweek in, in Sint-Gillis wordt al ruim een week gestaakt.

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.