CAO-onderhandelingen De Lijn zitten vast

ArbeidsomstandighedenOverlegorganenVakbonden
CCOD-secretaris Jan Coolbrant is nochtans duidelijk: spontane werkonderbrekingen zal hij niet steunen. Zijn ACOD-collega Jean Van Mechelen zit op dezelfde golflengte: “We willen geen anarchie”. Uit de verklaringen van beide mannen valt op te maken dat de kloof tussen de christelijke bond en de directie minder diep is dat tussen de ACOD en het management. Voorzitter van De Lijn Jos Geuens toonde zich ontgoocheld, maar begreep wel dat “we elkaar best wat tijd gunnen”. De ontwerp-CAO 2003-2004 kost De Lijn vanaf 2005 jaarlijks 7,2 miljoen euro, de kostprijs van de initiële vakbondseisen lag boven 27 miljoen euro.
Goed een week geleden bereikten de directie en de vakbonden van De Lijn een ontwerpakkoord van CAO. De waarde van de maaltijdcheques voor het personeel zou vanaf 1 mei worden opgetrokken tot een maximumbedrag van 5,45 euro en vanaf maart volgend jaar tot 6 euro. Verder zou vanaf 1 juni 2004 het loon met één procent omhoog gaan en zou een maand later de zaterdagvergoeding met vijf procent worden opgetrokken. Dat voorontwerp werd dus door de achterban van de bonden verworpen.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.