Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

In 2021 werkten in de Europese Unie 41,7 miljoen mensen van thuis uit. Ten opzichte van 2019 is dat een verdubbeling. Dat is vooral te danken aan de coronamaatregelen, de evoluerende werkcultuur en de toename van het aantal telewerkbare jobs.

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Milieuprestaties bepalen bij de 90 grootste Belgische beursgenoteerde bedrijven slechts 6 procent van de totale remuneratie van hun CEO’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlerick Businness School.

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2023 zal voor alle Belgische werknemers het netto maandloon stijgen, zowel in de privé als publieke sector. Dat komt door de jaarlijkse indexering en aanpassing van de belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing. Het nettoloon van alle Belgische werknemers stijgt met minimum 600 € netto per jaar.

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

De temperaturen zijn de afgelopen dagen serieus gezakt, waardoor we met z’n allen meer verwarmen. Toch nemen maar liefst negen op de tien werkgevers in de huidige energiecrisis maatregelen om ervoor te zorgen dat de energiekosten de pan niet uit swingen.

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Een kwart van de werknemers uit de privésector in ons land ontvangt dit jaar een bonus. Het bedrag dat de werknemers op hun rekening zullen zien verschijnen, ligt gemiddeld 11 procent hoger dan vorig jaar. Dat komt omdat de bonussen toegekend worden op basis van de bedrijfsresultaten van 2021.

Vierdaagse werkweek positief voor productiviteit

De vierdaagse werkweek zorgt voor meer inkomsten voor organisaties en minder werknemers die vrij of ontslag nemen. Ook komt het productiviteit en het mentaal welbevinden van de werknemers ten goede.

Arbeidskost steeg met bijna 7 procent

In het derde kwartaal van 2022 steeg de loonkost per gewerkt uur op jaarbasis met 6,9 procent, aldus berekeningen van Statbel.

Nieuwe wegen

De krapte op de arbeidsmarkt is zo persistent dat we er niet komen met de klassieke recepten zoals méér activering, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het bevorderen van snellere loopbaantransities. Versta me niet verkeerd! Deze wegen moeten verder bewandeld worden. Toch zullen we ook op zoek moeten gaan naar nieuwe, innovatieve wegen om de krapte structureel aan te pakken. Een voorzet ….

Straffe HR-uitspraak: ‘Armoede op de werkvloer: HR kan wel degelijk een verschil maken’  

De stijgende energieprijzen beroeren vandaag de gemoederen, zowel van gezinnen als van bedrijven. Zelden waren de energiefacturen zo torenhoog. De winterperiode wordt dan ook met een bang hart afgewacht. Thema’s als ‘(nieuwe) armoede’, ‘moeilijke budgetrondes’ en ‘faillissement-dreiging’ komen nadrukkelijk op de voorgrond.

Spreken over loon is moeilijk voor werknemers

Zes op tien Belgische werknemers voelt zich niet comfortabel bij een loononderhandeling. Een even groot aantal werknemers heeft dan ook nog nooit zelf om een loonsverhoging gevraagd.

Lees ook

Vertrouwen bij sollicitanten gedaald, en dat is onterecht

Percentage niet-gepresteerde uren wegens ziekte stijgt

Meat&More stelt Nick De Schamphelaire aan als HR-manager

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.