Lisbeth Decneut (imec): “Dankzij data hebben we een beter HR”

In een omgeving die gedreven is door innovatie en technologie, heeft HR een bijzondere rol te spelen. Op basis van data, van wetenschappelijke inzichten en inspiratie uit andere ondernemingen geeft Lisbeth Decneut bij imec vorm aan een HR-beleid dat aandacht heeft voor welzijn en verbinding. “Wij brengen de aandacht voor de mens, voor het managen en organiseren.”

Outplacementaanbod: hoeveel euro mag een werkgever hiervoor aanrekenen?

Onder de algemene outplacementregeling heeft de werknemer die wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon recht op outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar die het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van 1.800 EUR en een maximumwaarde van 5.500 EUR.

Nieuwe informatieverplichtingen bij inbound en outbound detacheringen

De Europese Richtlijn 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (hierna “Europese Richtlijn 2019/1152”) bevat een uitbreiding van de informatieverplichtingen van werkgevers. Zo moeten werkgevers onder andere bepaalde bijkomende informatie meedelen aan werknemers die naar het buitenland worden gedetacheerd. Deze Europese Richtlijn werd intussen omgezet naar Belgisch recht en heeft een impact op de informatieverplichtingen van werkgevers, zowel bij inbound als bij outbound detacheringen.

Tania Boterdaele is HR-manager bij AZ Alma

Als HR-manager bij AZ Alma neemt Tania Boterdaele een meer strategische rol op.

OPROEP : mini-enquête over uw HR-prioriteiten

Waar, in de huidige context, ligt uw HR-focus? Wat zijn de thema's waar u zich in 2023 op concentreert? HR Square organiseert een mini-enquête.

Een kwart van uw werknemers ziet zichzelf nog als zelfstandige starten

24 procent van de werknemers ziet zichzelf in de toekomst als zelfstandige - al dan niet in bijberoep - starten. Vooral jongeren zijn enthousiast daarover.

Telenet zet al zijn medewerkers aan het leren om talentschaarste tegen te gaan

Als antwoord op de structurele uitdagingen op de arbeidsmarkt lanceert Telenet de 'learning weeks'. Zo hoopt het bedrijf medewerkers wakker te schudden en hen te wijzen op alle groeimogelijkheden en leerpaden die het actief aanbiedt.

Nooit eerder werkten zoveel Belgen voltijds

De afgelopen vijf jaar waren er nooit zoveel werkende Belgen voltijds aan de slag als nu. Het aantal deeltijdse contracten slinkt dan weer. De Belg is gemiddeld bijna negentig procent van een volledige werkweek aan de slag.

Bedrijven houden extra potje achter de hand voor gegeerde profielen

Op de dag van de nationale staking - in de eerste plaats een roep om meer koopkracht - blijkt dat bedrijven voor bepaalde, gegeerde profielen tóch dieper in hun buidel willen tasten. De krapte op de arbeidsmarkt maakt immers dat sollicitanten nog steeds in een gunstige onderhandelingspositie zitten.

1 op de 3 gaat soms ziek naar het werk: “collega’s niet belasten”

De helft van de Belgen werkte het afgelopen jaar door terwijl men ziek was. De belangrijkste reden voor dit ‘roze verzuim’ is collega’s niet extra belasten. Ook vreest men dat werk anders blijft liggen, en speelt schuldgevoel bij velen een rol.

Lees ook

Straffe HR-uitspraak: ‘Armoede op de werkvloer: HR kan wel degelijk een verschil maken’  

Spreken over loon is moeilijk voor werknemers

Vertrouwen bij sollicitanten gedaald, en dat is onterecht

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.