Tijd om het loonbeleid tegen het licht te houden

Recent onderzoek toont aan dat werkgevers, als het over verloning gaat, vasthouden aan de klassieke ingrediënten van het verloningspakket. Soms omdat ze geen alternatieven zien, soms omdat het wettelijk kader niet meewil. Deze coronapandemie kan echter het momentum zijn om een andere, toekomstgerichte weg in te slaan, schrijft Ellen Roelants van Acerta.
Het gevoel dat men op het werk rechtvaardig is, dat leidinggevenden billijk zijn en het systeem eerlijk is voor iedereen: het is cruciaal, vandaag meer dan ooit. Organisaties hebben zelf heel wat hefbomen in handen die een dergelijk gevoel van rechtvaardigheid kunnen opkrikken.
Een omgeving creëren waar de medewerker zich – fysiek en mentaal – veilig voelt is altijd al erg belangrijk geweest. Deze gezondheidscrisis zet het thema vandaag met nog veel meer nadruk op de voorgrond en biedt teams kansen om te bouwen aan een psychologisch veilige werkomgeving. Dat zegt Sofie Lameire, senior consultant psychosociaal welzijn bij Securex.
Total talent management gaat over het beheer van álle talent in de organisatie – zowel eigen medewerkers als tijdelijke, externe krachten. Een flexibele layer biedt HR een manier om snel en wendbaar mee de strategie te ondersteunen, schrijft Veerle Vastmans, Partner BDO Interim Management.
Als ondernemer is de kans groot dat u ooit met een situatie geconfronteerd wordt waarbij u afscheid moet nemen van een medewerker. Dat is uiteraard geen eenvoudig moment, en naast het emotionele aspect zijn er vaak ook vragen omtrent uw verplichtingen tegenover de ontslagen werknemer. Kathy Rosseel, verantwoordelijke van de afdeling Career Management bij Daoust, geeft tekst en uitleg.
Sinds de zomer van 2018 en de omzetting van een Europese richtlijn van 2016 naar Belgisch recht, genieten bedrijfsgeheimen een verhoogde bescherming. Dacht u dat het daarbij alleen om commerciële gegevens gaat? Dat moeten we toch even nuanceren…
De huidige context van continue verandering vergt een nieuwe invulling van leiderschap in organisaties. Micromanagement maakt plaats voor autonomie, wat zowel de organisatie als de medewerker ten goede komt, weet Ilse Van Autreve van Randstad RiseSmart.
Zowat iedereen die dit blad leest, zal het met me eens zijn als ik zeg dat HR anno 2020 zijn leidende rol steeds meer opneemt in de bedrijfscontext. HR wordt steeds vaker geconsulteerd in strategische keuzes of, vaak meer nog, speelt daarin een cruciale rol. Omdat bedrijven vandaag steeds frequenter worden geconfronteerd met verandering, wordt van HR verlangd dat change management expliciet als een kerncompetentie wordt gedefinieerd. Logisch dat een HR-certificering als Top Employers op die trend inspeelt. Graag bied ik u een blik op wat er op dat vlak van een deelnemer aan het certificeringsprogramma verwacht wordt.
Het thuiswerk, zo leerden alle Belgische organisaties de afgelopen maanden, biedt heel wat voordelen. Al zijn er wel degelijk ook aandachtspunten voor wie van thuiswerk een succes wil maken. Hannelore Van Meldert (Acerta) wijst op enkele spelregels op die werknemers, managers, en HR-verantwoordelijken houvast bieden.
Net zoals men in nood zijn vrienden leert kennen, zo leert men in een crisis zijn werkgever kennen. Medewerkers zagen meteen of autonomie en zelforganisatie meer dan loze woorden waren. Een bijdrage van Piet Brys, Directeur HRM bij IDEWE.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.