Aanpasbaarheid kan je meten!

Aanpassingsvermogen is een competentie waar werkgevers steeds meer waarde aan hechten, zeker in tijden van snel veranderende werkomgevingen en een toenemende arbeidsschaarste. Maar kan je die cruciale skill eigenlijk wel meten en zo nodig versterken? Hoogtechnologisch breinonderzoek van Antwerp Management School en Acerta bewijst dat dit inderdaad kan.
“Over mens & gezondheid zijn de kwaliteitseisen streng: medicatie maakt geen kans op de markt te komen tenzij ze haar effectiviteit heeft bewezen. Over mens & werk zijn we veel minder streng. Hr-oplossingen wagen zonder bewijslast hun kans op de markt. Nochtans kan ook hr-management empirisch onderbouwd zijn.” Aan het woord zijn Jolien Elegheer en Bernie Caessens, respectievelijk Teamcoördinator Kwaliteit en Lead Scientist bij Poolstok.
Square Circle, ofwel hét huis met praktische expertise op het vlak van management, HR en communicatie, werkt al 20 jaar nauw samen met een bedrijfswereld in verandering. Van transformatieprojecten, sterk leiderschap en bedrijfscultuur, tot preventie en beheer van crisissen; telkens werken ze vanuit een geïntegreerde en praktijkgerichte aanpak mee aan het realiseren van de ambities van de bedrijven van morgen.
People Analytics geeft HR-professionals handvaten en instrumenten om data te interpreteren en om daaruit de juiste conclusies te trekken. Thomas More Hogeschool lanceert in februari het postgraduaat People Analytics voor HR-professionals die zich in de materie willen verdiepen.
Het einde van 2022 is in zicht. En wat een jaar hebben we achter de rug! Naast alle globale ontwikkelingen kregen veel organisaties te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, de War for Talent die onverminderd doorging en hybride werkmodellen die de norm werden. Dan hebben we het nog niets eens gehad over alle digitale en technologische ontwikkelingen die maar door blijven razen. Kortom: HR stond ook dit jaar voor flink wat uitdagingen. Hoe bied je die het komende jaar het hoofd? Een solide HR-strategie is de sleutel tot succes.
Communicatie, luistervaardigheden, timemanagement, probleemoplossend denken… het zijn maar enkele van de soft skills die u als organisatie maar beter in kaart brengt bij uw huidige en potentiële werknemers. Ze zijn immers van onschatbare waarde, niet alleen om als organisatie het verschil te maken, maar ook een als tool voor inzicht en zelfkennis voor de individuele werknemer. Yentl Vandenbroucke, dé soft skills-expert binnen Europa, is de geknipte persoon om uit te vragen over het belang van soft skills.
Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2030 uit? Op wat voor manier zullen organisaties de komende jaren veranderen onder invloed van bijvoorbeeld algoritmes en robotisering? Welke skills moeten we ontwikkelen, en welke zijn minder evident? Het zijn allemaal vragen waar wij ons in onze branche intensief mee bezighouden. Van denktanks tot trendrapporten, we buitelen over elkaar heen in een poging de toekomst te voorspellen.
Het gaat bijzonder hard op de arbeidsmarkt. VDAB kreeg dit jaar een historisch hoog aantal vacatures, maar het aantal werkzoekenden daalde met 7%. Voor werkgevers in knelpuntsectoren wordt het steeds moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. VDAB zet actief in op het begeleiden van werkzoekenden naar knelpuntopleidingen. Werkzoekenden die zo’n opleiding volgen hebben meer kans op tewerkstelling.
Het lijkt het verhaal van de dweil en de kraan. De vraag naar retentie van uw kerntalent houdt wellicht ook ù als HR-professional bezig. Ondanks de statistieken, die aantonen dat onze Vlaamse verloopcijfers op een historisch dieptepunt liggen én we inmiddels weten dat de Great Resignation uit de Verenigde Staten zich in onze contreien (voorlopig?) niet doorzet, toch ervaren we dit anders. Voor welbepaalde profielen alsook talent tot 45 jaar, is de arbeidskrapte en de slag om het human capital sterk voelbaar. Dat staat buiten kijf.
Crisis betekent niet noodzakelijkerwijs een Renault-procedure. Geconfronteerd met de Belgische moeilijkheid om een aantrekkelijke arbeidsmarkt te behouden werden verschillende maatregelen genomen om de belangen van zowel werknemers als werkgevers te verdedigen. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is een integrerend deel van deze maatregelen, die helemaal bovenaan de lijst staat. Het volledige potentieel benutten is allesbehalve eenvoudig.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.