Chemiesector sluit nieuwe CAO voor arbeiders

Overlegorganen
Beide partijen zijn het erover eens dat de loonnorm van 5,4 procent uit het interprofessioneel akkoord 2003-2004 ook moet worden geëerbiedigd in de ongeveer 200 chemiebedrijven die een eigen CAO afsluiten. De vakbonden eisten vooral meer veiligheid en werkzekerheid in de vele KMO’s van de sector. Concreet krijgen arbeiders die zelf ontslag nemen na een jaar anciënniteit voortaan ook een eindejaarspremie. De bestaande brugpensioenstelsels werden verlengd. Het arbeidersstatuut wordt opnieuw dichter bij dat van de pensioenen gebracht. De opzegtermijn voor arbeiders wordt vanaf tien jaar anciënniteit verlengd en ze krijgen een carensdag per jaar uitbetaald.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.