Crisis maakt jongeren niet kansloos

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtHerstructureringInstroomJongerenLoonkostenLoopbaanMotivatieOrganisatie
Dat besluit de VDAB uit een analyse van de loopbanen op middellange termijn van schoolverlaters in 2007 en 2008. Het merendeel van de schoolverlaters uit 2007 had een jaar later werk. Eén op de tien (9,8 procent) was een jaar later nog op zoek naar werk.

Voor schoolverlaters in 2008 was het iets moeilijker. Zij deden hun intrede op de arbeidsmarkt enkele maanden voor de crisis uitbrak. Na een jaar was nog 14,6 procent van de schoolverlaters nog werkzoekend.

De crisis vertraagt op korte termijn een vlotte uitstroom naar een eerste job. Het gebrek aan werkervaring speelt hier in het nadeel van de schoolverlater. De minder goede start door de crisis heeft echter geen blijvend effect op de verdere loopbaan op middellange termijn.

De schoolverlaters van 2008 halen de achterstand die ze in crisisperiode hebben opgelopen opnieuw in als de economie aantrekt. Op middellange termijn stabiliseert het restpercentage van deze groep op het niveau van de schoolverlaters van 2007.

De economische crisis heeft ook niet iedereen even hard getroffen. Vrouwelijke schoolverlaters doen het opvallend beter. Meer vrouwen verlaten de school als hooggeschoolde en zijn door hun studiekeuze veel meer tewerkgesteld in minder crisisgevoelige sectoren. Mannen komen daarentegen vaker terecht in industriële sectoren die sterker onderhevig zijn aan de economische grillen.

Jongeren die op de arbeidsmarkt komen zonder getuigschrift of diploma van de derde graad staan zwak aan de start. De crisis slaat voor deze groep harder toe, al is er ook hier een herstel van het restpercentage op middellange termijn. Toch blijft hun werkzoekendenaandeel gevoelig hoger dan bij de midden- en hooggeschoolden.

Bron: VDAB

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.