Dag X: mededeling omvangrijke informatie

Dit artikel is exclusief voor leden

Op dag X moet de ondernemingsraad, het preventiecomité of, indien deze organen nog niet bestaan, de werkgever de werknemers informeren over:

  • de datum en de uurregeling van de verkiezingen
  • het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid
  • het aantal mandaten per OR of CPBW en per categorie van werknemers die zijn tewerkgesteld op dag X: arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers, kaderleden (enkel voor de OR)
  • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen geraadpleegd worden. Deze lijsten worden opgesteld per categorie en hernemen de werknemers die beantwoorden aan de kiesvoorwaarden op dag Y (in alfabetische volgorde met een nummer)
  • de namenlijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies, of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd
  • de namenlijst van de kaderleden of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd (enkel voor de OR)
  • de overige data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien
  • de persoon of de dienst belast door de werkgever met het versturen of het ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing
  • de beslissing om al dan niet elektronisch te stemmen.

Dit bericht (met uitdrukkelijk de vermelding van de datum) moet worden aangeplakt. Deze aanplakking mag ook elektronisch indien alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Een kopie van het bericht moet bovendien worden verstuurd naar de representatieve werknemersorganisaties. Dit kan per post of door de informatie te uploaden via de webapplicatie van de FOD WASO (indien er al een ondernemingsraad/preventiecomité aanwezig is, hoeven de kiezerslijsten hier niet te worden bijgevoegd).

Bron: Claeys & Engels (claeysengels.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.