Dalers: minder jeugdwerklozen

Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bekendmaakte. In augustus ontvingen 474.234 werkzoekende werklozen een uitkering. Dit zijn er 14.289 meer dan in augustus 2013 of een stijging met 3,1%. Het aantal werklozen is overigens in elk van de drie gewesten toegenomen.

De stijging blijft het grootst bij de mannen (+4,4%), bij de vrouwen bedraagt de toename op jaarbasis 1,6%.

Opgedeeld naar leeftijd, springen de jongeren (tot 25 jaar) er in positieve zin uit. Het aantal jonge werklozen daalde op jaarbasis met 6,3%. De werkloosheid bij de 50-plussers steeg het meest (+9,2%), al is die grotendeels toe te schrijven aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor het behalen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar.

Op jaarbasis is de tijdelijke werkloosheid in augustus voor het eerst sinds twaalf maanden gestegen. Het aantal tijdelijk werklozen bedroeg 130.965, een toename op jaarbasis met 14.686 eenheden of 12,6%.

 

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.