De indexsprong van 2% is een feit

Dit artikel is exclusief voor leden

De federale regering wil de loonkostenkloof met onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) wegwerken. Daarom werd de fel besproken en even fors bekritiseerde indexsprong aangekondigd. Die is nu een feit. Het gaat daarbij niet om een eenmalige niet-toepassing van de loonindexering. Zo’n operatie zou immers meevallen, omdat er momenteel weinig inflatie is en de index niet zo’n grote loonsverhogingen toestaat. De regering houdt het daar echter niet bij: ze wacht tot de index 2% zou toenemen, vooraleer deze opnieuw toegepast kan worden. Elke werknemer verliest de komende maanden (tot jaren) dus 2%.

Blijvende blokkering van 2%

Advocatenkantoor Claeys & Engels legt uit hoe dit mechanisme werkt: “Het aangenomen systeem voorziet dat de afgevlakte gezondheidsindex (die overeenstemt met het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden) vanaf april 2015 wordt geblokkeerd op het niveau van maart 2015 zolang de referentie-index (zijnde het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, vermenigvuldigd met 0,98) dit niveau niet overschrijdt. Zodra de referentie-index de afgevlakte gezondheidsindex overschrijdt, neemt de blokkering een einde. Vanaf dat ogenblik zal de afgevlakte gezondheidsindex overeenstemmen met het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, vermenigvuldigd met 0,98. Op deze manier zal de blokkering van 2% blijvend zijn en zal de niet-indexering nadien niet gecompenseerd worden.”

Eén troost voor de werknemers: gedurende de blokkering kan tevens geen enkele negatieve indexering plaatsvinden.

Geen achterpoortjes 

De wet bepaalt ook dat de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen voor alle wettelijke, reglementaire of conventionele (individuele of collectieve) bepalingen die voorzien in een koppeling van vergoedingen (van enigerlei aard) aan een prijsindex, zodat aan de indexsprong niet kan worden ontsnapt. De niet-naleving van de indexsprong wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

De wet bepaalt daarnaast ook de toepassing van de principes inzake loonmatiging op economische overheidsbedrijven. De loonnorm voor 2015 wordt wellicht vastgesteld op 0% voor 2015 en op 0,5% (te verhogen met 0,3% netto) voor 2016. De wetgeving daarover staat echter nog niet op punt. 

Bron: Claeys & Engels (claeysengels.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.