De loonhandicap, andermaal

LoonOverlegorganen

Het VBO brengt het derde nummer uit – het tweede in gedrukte vorm – van zijn Statistisch Zakboekje over lonen, werk, werkloosheid, arbeidsorganisatie, welzijn op het werk en sociale zekerheid. Het is een werkstuk van de departementen Arbeidsverhoudingen en Sociale Zekerheid en werpt een bijzonder licht op 25 specifieke thema’s door telkens onder een sprekende titel een grafiek of tabel en een korte commentaar te plaatsen. Het VBO hoopt dat de regering deze bevindingen voor ogen houdt als ze in juli belangrijke beleidsbeslissingen neemt.

Enkele blikvangers.

Bij ongewijzigd beleid stevenen de Belgische ondernemingen eind 2008 af op een loonkostenhandicap van 12% ten opzichte van hun concurrenten in de drie buurlanden. Deze berekening houdt rekening met de recentste vooruitzichten (juni 2008) van de OESO i.v.m. de loonkostenontwikkeling. Alleen al in de lopende periode 2007-2008 van het interprofessionele akkoord (IPA) dreigt de ontsporing op 2,7% uit te komen.
De hogere inflatie holt de koopkracht van de Belgische werknemers niet uit. Sinds 1996 zijn de brutolonen in België 9% sterker gestegen dan de inflatie. De werkelijke koopkracht van de werknemers is er dus sindsdien gemiddeld met 9% op vooruitgegaan. Hierin is trouwens nog geen rekening gehouden met koopkrachtverhogingen als gevolg van belastingverminderingen. Voor de laagste inkomensgroepen, die daadwerkelijk te lijden hebben onder de prijsstijgingen van de voorbije maanden, zijn gerichte maatregelen die de bedrijven niet op kosten jagen aangewezen.
De Belgische minimumlonen horen bij de hoogste ter wereld: 1336 euro bruto per maand (toestand in juni 2008) is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Op 1 oktober 2008 komt daar normalerwijze ten gevolge het IPA 2007-2008 nog eens 25 euro bovenop. Enkel Luxemburg en Ierland doen nog beter in een rangschikking van 20 Europese lidstaten plus Turkije.
Tijdelijk werk is in 7 op 10 gevallen een opstap naar vast werk. Van alle Belgische werknemers die aan de slag gaan met een tijdelijk contract – een contract van bepaalde duur of een uitzendcontract – heeft 70% drie jaar later een contract van onbepaalde duur, bij dezelfde of een andere werkgever. België is met deze score koploper in Europa.

Het Statistisch Zakboekje 2008 kan u vinden en downloaden op www.vbo.be (rubriek ‘Publicaties-Cijfers en feiten’).

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.