De prikklok: verleden tijd of actueel gegeven? De reacties.

ArbeidsomstandighedenPrivacyTijdsregistratie

– Advocaat Philippe Culliford hoopt dat de reglementering meer kan worden afgestemd op de praktijk, in het belang van alle betrokkenen: “Het wordt dringend tijd om het KB van 10 februari 1965 – de lijst met het leidinggevend personeel op wie de meeste bepalingen inzake arbeidstijd niet van toepassing zijn – aan te passen. Deze 42 jaar oude lijst is compleet uit de tijd en niet meer aangepast aan de huidige techniek en het HR-gebeuren. De sociale partners bereiken geen akkoord en de politici kijken de kat uit de boom. Ook de rest van de arbeidstijdregeling zou enige vereenvoudiging best kunnen verdragen. Door overdreven formaliteiten wordt in de praktijk vaak geen gebruik gemaakt van mogelijke uitzonderingen. De informatisering en digitalisering zou een en ander kunnen vereenvoudigen.”

ACV Openbare diensten beklemtoont dat het prikkloksysteem werknemers al jaren de mogelijkheid biedt om het werk beter af te stemmen op het gezinsleven: “Dankzij het systeem van de glij – en stamtijden, kunnen werknemers zelf hun dagindeling maken. In deze tijd, waarin volop wordt gezocht naar hoe het professionele leven beter kan gecombineerd worden met een gezinsleven, zorgt het prikkloksysteem dus voor een houvast. Hecht Open VLD hier dan geen belang aan? Haar droombeeld is er blijkbaar een waarin werknemers wel bevrijd worden van de prikklok, maar vastgeketend worden aan de werkgever. Het gezin is blijkbaar geen belangrijke waarde voor blauw.”

Paul De Bruyne, algemeen directeur van een toeleverancier van tijd- en veiligheidsystemen, wijst op de objectiviteit van het prikkloksysteem : “De prikklok in haar eenvoudigste vorm registreert tijd en levert zwart op wit een onweerlegbaar spoor van geleverde prestaties. De prikklok is een objectieve maatstaf van prestatietijden, zowel in het belang van de werknemer als in dat van de werkgever. Hoe kan men op een correcte wijze overuren en recuperatie berekenen en glijdende werktijden beheren zonder het juiste meetinstrument? Wat in geval van onenigheid over de gepresteerde tijden of over overuren? Tijdsregistratie is bovendien geëvolueerd tot geïnformatiseerde systemen die meer doen dan louter tijden registreren. De systemen worden ook ingezet voor verlofplanning, efficiënte personeelsplanning, een interface met het sociaal secretariaat ten behoeve van de loonberekening enz. In dit opzicht is tijdregistratie eerder een managementinstrument ten dienste van werkgever en werknemer dan een controlemiddel om misbruiken te bestrijden.”

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.