De spectaculaire blijfintenties van de Belgen

De geringe jobmobiliteit is in 2019 nog verder gezakt, zo blijkt uit de tiende Talent Pulse-enquête van HR-dienstverlener Acerta. Jobmobiliteit gaat over de bereidheid of het enthousiasme van werknemers om van baan te veranderen. In 2018 was er al weinig animo voor externe jobmobiliteit, in 2019 is dat enthousiasme alleen maar verder achteruitgegaan. De passieve interesse van de werknemers voor een job-opportuniteit is gezakt van 64 procent naar 62 procent; de actieve interesse van 16 procent naar 12 procent. En 26 procent is zelfs helemaal niet geïnteresseerd in een andere job, versus 21 procent vorig jaar.

Werving 75 procent op ervaring/competentie, slechts 25 procent op potentieel

Ondanks de consensus over het belang van aanwerven op potentieel, ondanks de arbeidskrapte en ondanks het besef dat taken snel evolueren, blijven werkgevers vooral aanwerven op competentie en ervaring. Ook dat blijkt uit de Talent Pulse 2019. Werknemers getuigen dat zij bij de start van hun job al 75 procent ervan onder de knie hadden.

In de Talent Pulse van 2017 woog bij 53 procent ervaring meer door dan potentieel bij de aanwerving. Dit jaar is deze groep gegroeid naar 63 procent. Slechts 18 procent gaf in 2017 aan dat ze tussen 41 en 60 procent van hun job beheersten bij aanwerving. Dit jaar is deze groep gedaald tot 14 procent. De groep die aangaf minder dan 40 procent van de job te beheersen bij aanwerving bedroeg in 2017 29 procent, in 2019 nog maar 23 procent.

Zelfs interne jobmobiliteit blijft ervaring- of competentiegedreven. Medewerkers die intern een functiewijziging hadden, getuigen daarover dat 70 procent van die nieuwe functie hen al vertrouwd was.

Nog steeds dezelfde rol bij dezelfde werkgever

Ruim de helft (52 procent) van de respondenten zegt nog nooit van functie of takenpakket veranderd te zijn bij de huidige werkgever. Voor wie toch een ander takenpakket kreeg, is de kans groot dat hij/zij daar zelf heeft moeten om vragen (35 procent). In 33 procent van de gevallen is de wijziging van het takenpakket vooral het gevolg van logische doorgroei; 32 procent van de werknemers wordt op initiatief van de werkgever voor een nieuw takenpakket uitgedaagd.

Als gepolst wordt welke veranderingen de voorkeur wegdragen, verkiest bijna 1 op 2 om bij zijn huidige werkgever te blijven, hetzij in zijn/haar huidige rol, hetzij in een nieuwe rol. Van werknemers die hun huidige functie willen behouden, is de groep die dat wil doen bij zijn huidige werkgever (33 procent) dubbel zo hoog als zij die dit liever bij een nieuwe werkgever willen doen (16 procent). In deze laatste gevallen gaat het immers om medewerkers die hun job graag doen, maar vertrekken omwille van de organisatie.

Slechts 1 op 3 medewerkers (30 procent) staat open voor een nieuwe uitdaging bij een andere werkgever. De vraag is of dit het gevolg is van de wens naar een nieuwe omgeving of omdat ze geen zicht hebben op nieuwe mogelijkheden bij de huidige werkgever.

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.