De valse start van laaggeschoolden

ArbeidsmarktCompetentiemanagementInstroomJongerenLoopbaanUitstroom
De studie Schoolverlaters van de VDAB toont een relatief somber beeld. Elk jaar opnieuw scoren laaggeschoolde jongeren beduidend slechts dan midden- en hooggeschoolden. En het percentage jongeren dat laaggeschoold de schoolbanken verlaat, schommelt jaarlijks nog steeds rond de 15 procent. Dit percentage blijft te hoog en daalt de laatste jaren ook niet meer.
De economische crisis blijkt daarbovenop vooral laaggeschoolde schoolverlaters te treffen. Niet minder dan 22,6 procent van de laaggeschoolde jongeren is één jaar na het verlaten van de schoolbanken werkzoekend. Toch heeft slechts 4,2 procent in de loop van dat jaar geen werkervaring opgedaan. Het contrast tussen beide cijfers toont dat aan het werk blijven veel moeilijk is dan werk vinden. Omdat veel laaggeschoolden niet aan duurzaam werk raken, blijven ze oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken.

Vacatures zonder diplomavereisten

Toch zijn er heel wat vacatures, ook voor vaste jobs, waarvoor de werkgever geen diplomavereisten stelt. Voor niet minder dan 49,3 procent van de door de VDAB ontvangen vacatures uit het afgelopen jaar kwamen, afgaand op de diploma-eisen van de werkgever, laaggeschoolden in aanmerking. Men mag hier echter niet uit concluderen dat er ook voor laaggeschoolden werk is in overvloed.
Wanneer werkgevers geen diploma-eisen stellen, betekent dit niet dat zij ook altijd een laaggeschoolde aanwerven. Het betekent enkel dat de werkgever geen enkele kandidaat wil uitsluiten op basis van zijn of haar diploma (of het ontbreken daarvan).
Uit de door de VDAB gekende aanwervingen blijkt dat slechts voor 54,7 procent van de vacatures zonder diplomavereisten, ook effectief een laaggeschoolde werd aangeworven.
Het grootste risico is dat laaggeschoolden hierdoor vroeg of laat gedemotiveerd raken. Door dit gebrek aan perspectief op een vaste job dreigen de laaggeschoolden zich van de arbeidsmarkt af te keren. Dergelijke demotivatie kan leiden tot langdurige werkloosheid.

Duurzaam aan de slag

Laaggeschoold de arbeidsmarkt betreden doemt jongeren niet tot een bestaan als werkzoekende. Een aantal jongeren weet, al dan niet na het volgen van een extra opleiding, vroeg of laat zijn plaats op de arbeidsmarkt te veroveren.
Er zijn echter veel te veel laaggeschoolde jongeren die niet duurzaam aan de slag raken.
Ter illustratie: eind juni 2009, twee jaar na het verlaten van de schoolbanken blijkt niet minder dan 27 procent van de laaggeschoolde schoolverlaters van 2007 zonder werk te zitten, 5,8 procentpunten meer dan een jaar daarvoor. Onder andere door de economische crisis zijn dus heel wat laaggeschoolde schoolverlaters die een jaar na het verlaten van de schoolbanken aan het werk waren (opnieuw) werkloos geworden.

Meer informatie over deze problematiek vindt u in de net verschenen VDAB ontcijfert nr. 18 op de website van VDAB.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.