Deeltijds werk is goed voor geest en lichaam. Of toch niet?

ArbeidsomstandighedenLoopbaanOrganisatie
Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Eerst het goede: deeltijdwerk heeft verscheidene positieve kanten. Het door EWCO verzamelde empirisch materiaal wijst erop dat deeltijdwerkers minder blootstaan aan fysieke, materiële en ergonomische gevaren op het werk. Bovendien is de kans kleiner dat zij – in vergelijking met hun voltijdse collega’s – ten onder gaan aan een hels werktempo. Zij klagen dan ook minder over werkgebonden gezondheidsproblemen. Deeltijdwerkers rapporteren meer kansen om hun professioneel leven, sociaal leven en privé-leven op elkaar af te stemmen. Het is logisch dat het absenteïsme onder deeltijdwerkers lager ligt.

Maar zo eenvoudig ligt het ook niet. Aan de rooskleurige zijde van het plaatje hangen de volgende voorwaarden vast:

de deeltijdwerker heeft de vrije keuze en maakt deze zelf
hij/zij bezet een relatief sterke positie op de arbeidsmarkt
hij/zij geniet wettelijke bescherming tegen discriminatie.

Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan wordt het beeld veel somberder. Met het vrijwillige karakter van deeltijdwerk lijkt het nogal mee te zitten: volgens het EWCO-onderzoek verkeert slechts 14% van de Europese deeltijdwerkers onvrijwillig in die positie, wegens een gebrek aan passende voltijdbanen. Maar het banenaanbod is vaak van een lagere kwaliteit:

deeltijdbanen zijn dikwijls monotoner
kansen tot opleiding en ontwikkeling zijn beperkter
verantwoordelijkheden en carrièrekansen liggen lager
relatieve werkzekerheid is kleiner
er zijn minder contracten van langere duur.

Parttimers zijn vooral te vinden in de lagere inkomenscategorieën. Ze zijn ook vaker betrokken bij avondwerk, nachtwerk en weekendwerk. Rozengeur en maneschijn?

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.